Mahmutpa?a eski g?nlerini ar?yor

Bayram ?ncesi Mahmutpa?a al???k oldu?u kalabal?klarla bulu?tu yine. Ancak son y?llarda oldu?u gibi, bu y?lda al??veri? yapandan ?ok ?ne var ne yok? diyerek bakanlar doldurdu Mahmutpa?a?y?...


Bayram ?ncesi Mahmutpa?a al???k oldu?u kalabal?klarla bulu?tu yine. Ancak son y?llarda oldu?u gibi, bu y?lda al??veri? yapandan ?ok ?ne var ne yok? diyerek bakanlar doldurdu Mahmutpa?a?y?... Kimisi maddi durumu elvermedi?inden al??veri?i sadece ?ocuklar? i?in yaparken, kimisi ise b?y?k ma?azalar?n bayram indirimlerinden yararland???n? belirtiyor.
?Emin?n??nden al??veri? yapman?n eski bir gelenek olmas? yak?nd?r? diyen esnaflar, ileride sat?? yapabilecekleri birilerinin olmayaca??ndan kayg?land?klar?n? dile getiriyorlar.
Fuarlar?n t?keticiyi cezbeden, y?zde 80?e varan indirimleri de Emin?n? esnaf?n? zor durumda b?rak?yor.
Kredi kart? al??veri?i bitirdi
Uzun s?re Emin?n??nde esnafl?k yapt???n? s?yleyen Ahmet Can, kredi kart?yla taksit yapma imkan? sunan ma?azalar?n ve bayrama ?zel indirimleri olan fuarlar?n, esnaf? t?ketti?i g?r???nde. Mehmet Yakupo?lu, ailelerin genelde sadece ?ocuklar? i?in al??veri? yapt???n? s?yl?yor. ?Gen?lerin tercih yeri ma?azalar ve fuarlar?diyen Yakupo?lu, ??imdilik durum bu, eski m??teriler de olmasa ge?inemeyece?iz? diyor.
?nsanlar?n ak?n etti?i kalabal?klar olsa da gelenlerin sadece bakmakla yetindi?ini s?yl?yor Yakup Tezcan. Emin?n??n?n emektar esnaflardan biri olan Can Akg?n, ??eker ve ?ikolata t?ketimi iyi ama bayraml?k giysi sat???ndan umutlu olan arkada?lar?n y?z? bu bayram g?lmedi? diyor ve sat??lar?n eskisi gibi olmad???n? s?yl?yor.
?ndirim emekliye yetmiyor
Esnaf, sat??lar?n eskiden oldu?u gibi olmamas?ndan dertliyken, emekli ve memur bayram al??veri?i yapamamaktan ?ikayet?i.
Torunu i?in al??veri? yapt???n? s?yleyen emekli Hanife G?lcan, bayram al??veri?i i?in Emin?n??n? eskiden beri tercih etti?ini belirtiyor.
2 kilo ?eker i?in geldi?ini s?yl?yor Ayd?n Tang?l. Kendisine ve e?ine bayraml?k giysi almayal? 4 bayram oldu?unu dile getiren Tang?l, ?Fatih?ten buraya sadece ?eker i?in geliyorum? diyor. Tekstil at?lyesinde ?al??an Banu Y?lmaz, ya?am ko?ullar?n?n ve i??ili?in zor oldu?unu s?ylerken ?Benim gibi i??ilerin hangi bayram bir ?ey ald??? g?r?lm??? Bizimle beraber ?ocuklar da peri?an. Zor da olsa graml?k ?ekerler almaya geldim Emin?n??ne? ?eklinde konu?uyor. (?stanbul/EVRENSEL)
Nihal Topal
www.evrensel.net