Saat kulesi y?llara meydan okuyor

?anakkale?de 19. y?zy?la ait sivil yap?lar?n en g?zel ?rneklerinden biri olan as?rl?k saat kulesi, y?llara meydan okuyor.


?anakkale?de 19. y?zy?la ait sivil yap?lar?n en g?zel ?rneklerinden biri olan as?rl?k saat kulesi, y?llara meydan okuyor. T?rkiye?deki 52 tarihi saat kulesinden biri olan ve ilk g?nk? gibi ?al??an ?anakkale saat kulesi, ?talyan Konsoloslu?u yapan Vitalis adl? t?ccar taraf?ndan 1897 y?l?nda in?a ettirilmi?. Ayval?k ta?? kullan?larak yap?lan saat kulesinin, d?rt cephesinde birer saat yer al?yor. Saat kulesinde, ?an?n as?ld??? ?okgen g?vdeli kubbeli k??k, kulenin en ?st?nde yer al?yor. ?ki ve ???nc? katlarda birer hafif sivri kemerli ayd?nl?k pencereleri ile ikinci katta bir balkonu bulunan saat kulesinin en alt?nda g?ney cephesinde bir kap?, kuzeyinde 1889 y?l?nda Musevi Halyo taraf?ndan yapt?r?lan bir ?e?me yer al?yor.
107 y?ld?r ayakta duran saat kulesi, T?rkiye?nin en eski saat kulesi olma ?zelli?ini ta??yor.
(?anakkale/EVRENSEL)
www.evrensel.net