Yeti?tirdiklerinin gururu ona yetiyor

Yeti?tirdi?i futbolcular?n 21?i milli tak?mda yer alan, aralar?nda Hakan ??k?r, O?uz ?etin, Recep ?etin, Aykut Yi?it?in de bulundu?u ?nl? isimlere hocal?k yapm?? olan 81 ya??ndaki eski antren?r Ekrem Karaberbero?lu, kirada oturdu?u evi, emekli maa?? ve ?zerinden inmedi?i eski bisikletiyle m?tevaz? bir ya?am s?r?yor.


Yeti?tirdi?i futbolcular?n 21?i milli tak?mda yer alan, aralar?nda Hakan ??k?r, O?uz ?etin, Recep ?etin, Aykut Yi?it?in de bulundu?u ?nl? isimlere hocal?k yapm?? olan 81 ya??ndaki eski antren?r Ekrem Karaberbero?lu, kirada oturdu?u evi, emekli maa?? ve ?zerinden inmedi?i eski bisikletiyle m?tevaz? bir ya?am s?r?yor.
Bir asra yakla?an ya?am? futbolla dolu dolu ge?mi?, bir?ok ?nl? futbolcuya hocal?k yapm?? olan Karaberbero?lu, kendi d?nemlerinde ekonomik etkinli?i bulunmayan futbolda, ?imdilerde herkesin paran?n pe?inde oldu?unu s?yledi.
Kirada oturdu?u evinde emekli maa??yla ge?inen ve ilerlemi? ya??na ra?men ?Mavi Mercedes? ad?n? verdi?i eski model bisikletiyle g?ndelik i?lerini g?ren Karaberbero?lu, ya?am? boyunca olu?turamad??? futbol-para ili?kisine bug?n de s?cak bakmayan eski bir futbol adam?.
Karaberbero?lu, pek ?ok futbolcu yeti?tirerek T?rk futboluna b?y?k katk? yapt???n? d???n?yor.
Herkes paran?n pe?inde
?Bu memleketin gen?li?ine de b?y?k hizmet verdim. T?rkiye genelinde 21 tane futbolcum milli tak?mda oynam??. Benim d???mda b?yle bir hoca var m?? Kim var? Herkes paran?n pe?inde, ama beni kimse parayla sat?n alamaz. Benim felsefem bu. Benim a? m? tok mu oldu?umu kimse bilmez? diyen Karaberbero?lu, biraz da vefas?zl?ktan yak?narak, ?unlar? kaydetti: ?Benim talebelerimin i?erisinde bir tanesi gelsin desin ki, ?ben Ekrem hocaya ?u kadar avanta verdim? orada kendimi hemen asar?m. Asla, kimse benim a? m? tok mu oldu?umu bilemez. Ben devlet memuruyum. Devlet, gen? nesile e?itim vereyim diye beni i?e ald?. Bana ayl?k veriyordu. Bunun ?st?ne ben bir de ?ocuklar?m? m? s?m?reyim? Bana ?ok dediler ?o kadar taleben var menajerlik yapsana? diye. Oyuncular yerlerde s?r?necek, kendilerini yerden yere atacaklar, k?f?r yiyecekler, oyuncunun ald??? paran?n yar?s?n? ben mi alaca??m? Asla, ben b?yle ?ok mutluyum.?
Kendisi gibi futbolun i?inde olan o?lunun g?nderdi?i parayla kiralad??? yeni bir eve ta??nd???n? anlatan Karaberbero?lu, ?Emekliyim, kiraday?m. 3 o?lum var. Bisikletle gezmeyi ?ok seviyorum. Benim ilk bisikletim ?al?nd?. Bunu ise bir akrabam verdi. Akrabam araba alm??, bisikleti bodrumda duruyormu?. Bisikletimin ?al?nd???n? duyunca bana hediye ettiler? diye konu?tu.
Her ?eyden ?nce ahlak
Yeti?tirdi?i futbolcular?n Adapazar??na geldiklerinde veya rastla?t?klar?nda hat?r?n? sorduklar?n?, sayg? g?sterdiklerini dile getiren Karaberbero?lu, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ??unu s?yleyeyim, ben ?u a??dan ?ok mutluyum hi?bir tanesini yanl?? yolda g?rmedim. Bende hepsinin cep numaralar? var. Birini yanl?? yolda g?reyim en a??r hakaretleri ederim. Hi? de affetmem. Bu y?nden onlardan ?ok memnunum. Atat?rk??n me?hur bir s?z? var, ?ben sporcunun ahlakl?s?n? severim? diye. Ahlak olmay?nca olmaz.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net