Barajlar?n doluluk oranlar? alarm veriyor

Ya?anan susuzlu?a ra?men ?Yetirince suyumuz var? diyen ?evre bakan?, barajlardaki su seviyelerinde ?nemli d????ler oldu?unu kaydetti


Ya?anan susuzlu?a ra?men ?Yetirince suyumuz var? diyen ?evre bakan?, barajlardaki su seviyelerinde ?nemli d????ler oldu?unu kaydetti. ?evre ve Orman Bakan? Veysel Ero?lu, i?me suyu ama?l? barajlarda doluluk oran?n?n ge?en y?la g?re ?stanbul?da y?zde 76, Ankara?da y?zde 76 azald???n? a??klad?. Ero?lu, d?????n ?zmir?de y?zde 54, Bursa?da y?zde 94 oldu?unu dile getirdi.
ANKA?n?n sorular?n? yan?tlayan Ero?lu, yat?r?mlar zaman?nda ger?ekle?tirilirse T?rkiye?nin k?resel ?s?nmadan fazla etkilenmeyece?ini iddia etti. Enerji maksatl? barajlarda 9 Ekim itibariyle doluluk oran?n?n y?zde 33.69 oldu?unu belirten Ero?lu, ge?en y?l ayn? tarihte bu oran?n y?zde 45.35 civar?nda bulundu?unu kaydetti.
T?rkiye?de mevcut 167 sulama baraj?ndaki 33 bin 736 hektometrek?pl?k toplam hacmin 9 bin 289 hektometrek?p?n?n dolu oldu?unu a??klayan Ero?lu, ?Doluluk oran? y?zde 27. Doluluk oran?nda 15 A?ustos 2007?ye g?re y?zde 2?lik bir azal?? meydana geldi? diye konu?tu.
?Y?zde 60??n? kaybeden var?
Ero?lu, ?Bilhassa baz? ?ehirlerde i?me suyu kay?plar? y?zde 60?lara varabiliyor. Bu da 100 metrek?p suyun 60 metrek?p?n?n yeralt?na kaybolmas? demek. Baz? sulama ?ebekeleri eski ve iptidai, iletim kayb? ?ok fazla. ?ebekelerin yenilenmesi ?art? dedi.
Ankara ile ilgili olarak y?zde 0.6?ya kar??l?k gelen hacim 14.7 milyon metrek?p olmas?na ra?men bir s?re s?k?nt? ya?anmayaca??n? ifade eden Ero?lu, ??aml?dere ve E?rekkaya barajlar?n?n minimum su seviyesinin alt?ndaki ?l? hacimde Ankara?ya yakla??k 5 ay yetecek su mevcut? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
D?rt b?y?k ?ehirde durum
D?rt b?y?k ?ehirdeki i?me suyu barajlar?nda doluluk oranlar?n? a??klayan Ero?lu?na g?re 9 Ekim itibariyle veriler ??yle:
  • ?stanbul: Ge?en y?l 442 milyon metrek?p olan toplam aktif hacim, 104 milyon metrek?p. Ge?en y?l y?zde 56 olan doluluk oran? y?zde 13.
  • Ankara: Ge?en y?l 251 milyon metrek?p olan toplam aktif hacim, 14 milyon metrek?p. Ge?en y?l y?zde 16 olan doluluk oran? y?zde 0.6.
  • ?zmir: Ge?en y?l 130 milyon metrek?p olan toplam aktif hacim, 59 milyon metrek?p. Ge?en y?l y?zde 44 olan doluluk oran? y?zde 20.
  • Bursa: Ge?en y?l 8 milyon metrek?p olan toplam aktif hacim, 0.4 milyon metrek?p. Ge?en y?l y?zde 44 olan doluluk oran? y?zde 1.5.
    www.evrensel.net