?evreciler ?zmir?de bulu?uyor

?zmir, T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan gelecek ?evre m?hendislerinin kat?laca?? kongreye ev sahipli?i yapacak


?zmir, T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan gelecek ?evre m?hendislerinin kat?laca?? kongreye ev sahipli?i yapacak.
TMMOB ?evre M?hendisleri Odas? taraf?ndan iki y?lda bir de?i?ik illerde d?zenlenen Ulusal ?evre M?hendisli?i Kongresi?nin yedincisi, 24-27 Ekim?de ?zmir?de yap?lacak.
Kongrenin D?zenleme Kurulu Ba?kan? ve ?evre M?hendisleri Odas? ?zmir ?ube Ba?kan? Faruk ??gen?, ana temas? ?Ya?am, ?evre ve Teknoloji? olan kongrenin, ?evre m?hendisli?i alan?nda ?retilen bilimsel ve teknolojik de?erlerin, geni? kesimlerle payla??lmas? ve ilgililerce tart???lmas? amac?n? ta??d???n? s?yledi. ??gen?, kongrenin bir?ok kesimden destek g?rd???n? s?yledi.
??gen?, sunumlar?n Ege ?niversitesi Atat?rk K?lt?r Merkezi?nde iki ayr? salonda yap?laca??n?, Belgesel Sinemac?lar Derne?i ile anla??ld???n? ve kongre boyunca ?evre ile ilgili belgesel filmlerin g?sterilece?ini ifade etti. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net