Cezaevlerinde a??k g?r?? ba?l?yor

Tutuklu ve h?k?ml?ler, Ramazan Bayram? ile Cumhuriyet Bayram? dolay?s?yla bug?nden itibaren a??k g?r?? yapacaklar


Tutuklu ve h?k?ml?ler, Ramazan Bayram? ile Cumhuriyet Bayram? dolay?s?yla bug?nden itibaren a??k g?r?? yapacaklar. Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin taraf?ndan Cumhuriyet Ba?savc?l?klar?na g?nderilen genelgeye g?re Adana, Ankara, Antalya, Bak?rk?y-Metris, Bayrampa?a Kapal?, Bursa E Tipi, ?zmir-Buca, Mersin ve ?mraniye E ve T Tipi Kapal? Ceza ?nfaz kurumlar?nda kalan h?k?ml? ve tutuklular, Ramazan Bayram??nda 13-14-15-16-17-18-19 Ekim g?nlerinde olmak ?zere 7 g?n a??k g?r??ten yararland?r?lacak.
Cumhuriyet Bayram? dolay?s?yla 29-30-31 Ekim 1-2-3-4 Kas?m 2007 tarihlerinde olmak ?zere 7 g?n a??k g?r?? yapt?r?lacak.
Di?er b?t?n a??r ceza merkezi ve m?d?r? bulunan ba?l? ceza infaz kurumlar?nda kalan h?k?ml? ve tutuklular ise Ramazan Bayram??nda 13-14-15-16-17-18 Ekim tarihlerinde olmak ?zere 6 g?n, Cumhuriyet Bayram? dolay?s?yla 29-30-31 Ekim, 1-2-3 Kas?m 2007 tarihlerinde ise 6 g?n a??k g?r??ten yararlanacak.
M?d?r? bulunmayan ba?l? ceza infaz kurumlar?nda kalan h?k?ml? ve tutuklulara ise Ramazan Bayram??nda 13-14-15-16 Ekim tarihleri olmak ?zere 4 g?n, Cumhuriyet Bayram? dolay?s?yla da 29-30-31 Ekim, 1 Kas?m tarihlerinde yine 4 g?n a??k g?r?? yapt?r?lacak.
K?nama cezas? d???nda disiplin cezas? alan ve cezalar? kald?r?lmayan h?k?ml? ve tutuklular, a??k g?r??ten yararland?r?lmayacak. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net