13 Ekim 2007 00:00

??al??ma ko?ullar? de?i?meyecekse bir anlam? yok?

G?ne?li?de ?al??an i??iler, anayasa de?i?ikli?i tart??malar?na ili?kin g?r??lerini gazetemize anlatt?.

Paylaş

G?ne?li?de ?al??an i??iler, anayasa de?i?ikli?i tart??malar?na ili?kin g?r??lerini gazetemize anlatt?. Asgari ?cretle, a??r ko?ullarda ?al??an i??iler, de?i?ikliklere ili?kin bilgilerinin olmad???n? s?yl?yorlar. ???iler, ?al??ma ko?ullar?na etki etmeyecek bir de?i?ikli?in de anlam? olmad???n? s?yl?yorlar.
LC Waikiki?de ?al??an Sibel, 525 YTL ?cret al?yor. Anayasa tart??malar?yla ilgili bilgisinin olmad???n? s?yleyen Sibel, Anayasa?n?n de?i?mesinin ?ok fazla anlam? oldu?unu da d???nm?yor. Sibel ??yle devam ediyor: ?Yasalarda ?al??ma s?resi 8 saat. Ama biz 12 saat ?al???yoruz. Bizim ?al??ma ko?ullar?m?z de?i?meyecekse Anayasa?n?n de?i?mesinin de bir anlam? yok.? Anayasan?n i??ilerden yana olmas?n? isteyen Sibel, bunun sa?lanmas? ve ?al??ma ko?ullar?n?n d?zelmesi i?in birlik olmak gerekti?ini anlat?yor. Sibel, i??iler aras?ndaki g?vensizli?in birlik olmaya engel oldu?unu dile getiriyor.
Talu Tekstil?de ?al??an Havva isimli i??i ise ?Anayasa de?i?meli, t?rban sorunu ??z?lmeli? diyor ve ??yle devam ediyor: ?Zenginleri daha ?ok zengin eden biziz. Birlik olam?yoruz, su? bizde. Biz i??iler bu haldeyken anayasaya dair ne diyebiliriz ki??
Fetih Tekstil?de ?al??an ve i?ten at?lma korkusuyla ismini vermek istemeyen bir i??i ise anayasa konusunda bir fikir y?r?temedi?ini belirterek, ?Bunu d???nemiyoruz, ??nk? 5 ay ?nce evlendim; bor?lar? nas?l ?deyece?imi, nas?l ge?inece?imi d???n?yorum. Anayasay? konu?man?n bizim i?in faydas? nedir, onu da bilmiyorum? diyor. (?stanbul/EVRENSEL)
Arife Onat
ÖNCEKİ HABER

Pelosi: Tasar? kas?m ay?nda genel kurulda

SONRAKİ HABER

Öldürdüğü kadını 'Sonun diğer kadınlar gibi olacak' diye tehdit etmiş

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa