Tarlada bayram

Tralada ?al??t?klar? i?in okula gidemeyen tar?m i??ilerinin ?ocuklar? bayram? da tarlada ge?iriyorlar


Tralada ?al??t?klar? i?in okula gidemeyen tar?m i??ilerinin ?ocuklar? bayram? da tarlada ge?iriyorlar. Yaz?n kavurucu s?ca??nda ?anl?urfa?n?n Siverek il?esinde aileleriyle birlikte ?al??an ?ocuklar aileb?t?elerine katk?da bulunmaya ?al???yorlar.
Yoksulluk nedeniyle ailelerin okula giden ?ocuklar?n? da beraberinde ?al??t?rmalar? nedeniyle, e?itim ??retim y?l?n?n a??lmas?na kar??n ?ocuklar halen okula gidemiyor. E?itimden mahrum kalan ?ocuklar, Ramazan Bayram??n? da tarlalarda ge?irmek zorunda kalacak.
Siverek-Ad?yaman karayolundaki pamuk tarlalar?nda ?al??an bu durumdaki baz? aileler, ?ocuklar?yla birlikte kilogram? 2 YTL?den pamuk topluyor. Bu ?ekilde bir ki?i g?nl?k ortalama 20 YTL kazanabiliyor. Tarlada ?al??arak ailesine yard?mc? olmaya ?al??an ilk??retim ikinci s?n?f ??rencisi 10 ya??ndaki Sultan Geyik, ?Biz de di?er ya??tlar?m?z gibi okullar?m?za devam edip, g?zel elbiseler giyip bayram? sevin? i?inde ya?amak isterdik. Ancak ailelerimizle birlikte tarlada kalmak zorunda oldu?umuz i?in bayram? ?al??arak ge?irece?iz? dedi. (?anl?urfa/EVRENSEL)
www.evrensel.net