Nuh tufan? i?in yeni iddia

Da??stanl? jeolog ve yazar ?lham Gadjimuradov, Nuh Tufan??n?n Van G?l??nde meydana geldi?ini ve mahalli bir felaket oldu?unu iddia etti


Da??stanl? jeolog ve yazar ?lham Gadjimuradov, Nuh Tufan??n?n Van G?l??nde meydana geldi?ini ve mahalli bir felaket oldu?unu iddia etti.
?lham Gadjimuradov, yapt??? a??klamada, Nuh Tufan??n?n genel k?lt?rde ve Tevrat gibi ?e?itli kaynaklarda, bug?ne kadar kabul edildi?i gibi, t?m d?nyay? kapsayan bir olay olmad???n?, tufan?n bundan 8 bin y?l ?nce ya?and???n? ve Van G?l? etraf?nda volkanik patlamalar?n da bu tufan?n bir sonucu oldu?unu s?yledi.
Tufan?n mahalli bir felaket olarak kendini g?sterdi?ini belirten Gadjimuradov, Kuran-? Kerim?de Nuh Tufan??n?n t?m d?nyay? kapsad???na dair bir ifadenin olmad???n?, Van G?l??n?n zemininde, eski medeniyetlerin kal?nt?lar?n?n bulunuyor olmas?n?n bu tezi kuvvetlendirdi?ini, s?z konusu kal?nt?lar?n ortaya ??kar?lmas? i?in, T?rkiye?deki ilgililerin yard?m?na ihtiya? oldu?unu ifade etti. Gadjimuradov, ?Olay?n ?zerinden 8 bin y?l ge?tikten sonra, Van G?l??n?n etraf?ndaki da?lardan birinde, Nuh?un gemisinden geriye kalan par?alar? bulabilece?imize dair bir garanti yok. Ancak bu da?lardan birinde olay?n hat?ras?n? g?steren ta?tan yap?lm?? bir an?t? bulmam?z m?mk?n? diye konu?tu. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net