Huelva?dan Ersen?e te?ekk?r

?spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) tak?mlar?ndan Recreativo Huelva, FIFA?n?n resmi karar? hen?z a??klanmamas?na kar??n, Ersen Martin?in kendilerine gelece?ine kesin g?z?yle bakarak, T?rk futbolcuya te?ekk?r eden bir a??klama yapt?


?spanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) tak?mlar?ndan Recreativo Huelva, FIFA?n?n resmi karar? hen?z a??klanmamas?na kar??n, Ersen Martin?in kendilerine gelece?ine kesin g?z?yle bakarak, T?rk futbolcuya te?ekk?r eden bir a??klama yapt?.
Kul?p ba?kan? Francisco Mendoza, ?spanyol bas?na yapt??? a??klamada, ?Ersen kul?b?m?ze gelmek i?in b?y?k bir ?aba g?sterdi. ?spanya?ya gelip her ?ey normale d?nd???nde t?m ger?e?i a??klayacak. Olanlar?n yar?s? bile tam olarak bilinmiyor? dedi. Mendoza, ?Ersen her zaman Recreativo?da oynamak istedi? derken, T?rk futbolcuya bu y?zden te?ekk?r edilmesi gerekti?ini savundu.
?te yandan, kul?b?n y?netim kurulu ?yelerinden Michael Dumois ise ?Ersen ve menajerleriyle her zaman temas halindeyiz. Huelva halk?n?n Ersen?e te?ekk?r etmesi gerek. ?u anda istedi?imiz tek ?ey, kul?p doktorlar? ve fizik tedavi uzmanlar?n?n bir an ?nce Ersen?in yan?nda olup, onu sahalara geri d?nd?rmesi? ?eklinde konu?tu.
?spanyol kul?b?n?n antren?rlerinden Oscar Arias da T?rk futbolcunun en k?sa zamanda Recreativo formas?yla oynamas? i?in ?zel bir tedaviye ba?layacaklar?n?, sadece FIFA?n?n resmi karar?n? beklediklerini s?yledi. ?spanyollar, FIFA?n?n gelecek hafta Ersen ile ilgili kendilerinden yana resmi karar?n? a??klayaca??n? d???n?yorlar. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net