Veteran atlet Hasan K?nal? ?d?le doymuyor

Mersinli veteran milli atlet Hasan K?nal?, 17. Balkan Veteranlar Atletizm ?ampiyonas??ndan iki birincilikle d?nd?


Mersinli veteran milli atlet Hasan K?nal?, 17. Balkan Veteranlar Atletizm ?ampiyonas??ndan iki birincilikle d?nd?.
Milli atlet K?nal? (67), yapt??? a??klamada, say?s? her ge?en y?l daha da artan kupa, madalya ve ?iltlere 2 birincilik daha ekledi?ini s?yledi.
Bulgaristan??n Filibe kentinde 6-7 Ekim tarihleri aras?nda yap?lan Balkan Veteranlar Atletizm ?ampiyonas??na maddi s?k?nt?lara ra?men kat?ld???n? ve 2 alt?n madalya ile d?nerek eme?inin kar??l???n? ald???n? belirten K?nal?, ?Ald???m derece ile hem ?lkemizin hem de Akdeniz Oyunlar??na aday olan kentimizin ad?n? bir kez daha duyurdum? dedi.
Yar??lara merkeze ba?l? Ayvagedi?i beldesindeki Toros Da?lar??nda haz?rland???n? anlatan K?nal?, ?unlar? kaydetti: ?T?rkiye?den 25 atlet olarak kat?ld???m?z ?ampiyonada ilk g?n yar? maratonda 1.37.03?l?k derece, ikinci g?n ise 800 metrede 2.56?lik derece ile birinci olarak iki alt?n madalya ald?m. Ya?ad???m maddi s?k?nt?lara ra?men hi?bir yar??? ka??rm?yorum. E?er ciddi bir sponsor deste?i bulabilirsem ?lene kadar ko?aca??m.?
Bu y?l kat?ld??? t?m yar??larda ilk 3 i?inde yer ald???n? vurgulayan K?nal?, art?k madalya, kupa ve ?iltlerinin say?s?n? hat?rlayamad???n?, ko?man?n kendisi i?in ba??ml?l?k haline geldi?ini s?zlerine ekledi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net