?? cinayetleri bayram dinlemiyor

?zmir?in Alia?a il?esinde kurulu bulunan ?zmir Demir ?elik Fabrikas??nda bayram?n birinci g?n? meydana gelen i? kazas?nda Ecevit Turan (33) adl? i??i ya?am?n? yitirdi


?zmir?in Alia?a il?esinde kurulu bulunan ?zmir Demir ?elik Fabrikas??nda bayram?n birinci g?n? meydana gelen i? kazas?nda Ecevit Turan (33) adl? i??i ya?am?n? yitirdi. Edindi?imiz bilgilere g?re 4 y?ld?r Alia?a ?zmir Demir ?elik Fabrikas??nda mekanik i?ler b?l?m?nde ?al??makta olan Ecevit Turan, bayram?n birinci g?n? i?e gitti. Turan, ?al??t??? b?l?mde bulunan i? makinesinin y?k indirme kald?rma kancas?n?n s?k?m? s?ras?nda savrulan bir par?an?n ba??na isabet etmesi ile a??r yaraland?.
Ecevit Turan, Alia?a Devlet Hastanesi?ne g?t?r?l?rken yolda hayat?n? kaybetti. Tunceli Mazgirt do?umlu ve 2 ?ocuk babas? olan Ecevit Turan??n ?l?m haberini alan 200 kadar i? arkada?? ve akrabalar?, Alia?a Devlet Hastanesi?ne ak?n etti. Hastanenin acil servisi ?n?nde toplanan akraba ve arkada?lar?ndan baz?lar?n?n fenal?k ge?irdi?i, fenala?anlara acil servis doktorlar?n?n sakinle?tirici i?ne yapt??? g?r?ld?.
Turan i?in Asarl?k Cemevi ?n?nde d?n d?zenlenen cenaze t?renine i??i arkada?lar? ve akrabalar?n?n da aralar?nda oldu?u 500??n ?zerinde ki?i kat?ld?.
Emek Partisi Menemen ?l?e ?yelerinin da??tt???, Ecevit Turan??n ?zerinde ??? cinayetlerine son? yazan foto?raflar?, cenazeye kat?lanlar taraf?ndan g???s ?zerine tak?ld?. ???i arkada?lar? yakla??k iki ay ?nce yine ?D??de meydana gelen kazada 27 ya??nda bir i??inin daha ?ld???n? belirterek, demir ?eliklerde ya?anan i? cinayetlerinin yo?unlu?una dikkat ?ektiler. Ge?en y?l ?D??yi sat?n alan Ali ?ahin adl? patronun fabrikan?n kapasitesini b?y?tmek i?in yo?un bir mesai program? uygulad???n? anlatan i??iler, Ecevit?in de yakla??k iki ayd?r g?nde 12 saat ?al??mak durumunda kald???n? s?ylediler.
Bayram?n ilk g?n?n?, ailesi ve ?ocuklar? ile bayram kutlamak yerine ekmek paras? i?in i?e gidip i? kazas?nda can vererek ge?iren Turan??n cenazesi, Ulukent Mezarl????nda topra?a verildi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net