Ata binip silah ku?and?lar

Y?llarca bayramlarda ald?klar? har?l?klar? Seyhan Nehri k?y?s?nda kurulu olan ve daha sonra y?k?lan lunaparkta harcayan Adanal? ?ocuklar, bayram har?l?klar?n? ?imdi yine nehrin k?y?s?nda ata binip nehirde bulunan balonlara ate? a?arak harc?yorlar


Y?llarca bayramlarda ald?klar? har?l?klar? Seyhan Nehri k?y?s?nda kurulu olan ve daha sonra y?k?lan lunaparkta harcayan Adanal? ?ocuklar, bayram har?l?klar?n? ?imdi yine nehrin k?y?s?nda ata binip nehirde bulunan balonlara ate? a?arak harc?yorlar.
Ramazan Bayram??nda nehir k?y?s?nda 1 YTL?ye at, motosiklet kiralayan ?ocuklar, merkez park etraf?nda gezerek e?leniyorlar. ?ocuklar?n di?er e?lenceleri ise yine nehir k?y?s?nda bulunan minyat?r kaleye gol atma ve Seyhan Nehri?nin ortas?na dizilen balonlar? ?skalamama.
Sadece bayramdan bayrama bu ?ekilde e?lendiklerini anlatan ?ocuklar, her bayram geldikleri nehir k?y?s?nda birer jokey gibi birbirleriyle at yar??? yap?yorlar.
Ramazan Bayram??nda merkez park etraf?nda piknik yapmaya gelen vatanda?lar ise ?ocuklar?n atlar? ?ok h?zl? s?rmelerinden kaynaklanan rahats?zl?klar?n? dile getiriyorlar. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net