Heykeller kenti Edirne

Avrupa?ya a??lan s?n?r kenti olan Edirne, heykelleriyle de dikkat ?ekiyor. Edirne?de yapt?r?lan heykeller, tarihte kentte ya?anan ?nemli olaylar? simgeliyor.


Avrupa?ya a??lan s?n?r kenti olan Edirne, heykelleriyle de dikkat ?ekiyor. Edirne?de yapt?r?lan heykeller, tarihte kentte ya?anan ?nemli olaylar? simgeliyor.
Kentte 38 heykel bulunuyor. Belediye 2004 y?l?ndan bu yana yapt?rd??? 10 heykel i?in 132 bin YTL civar?nda harcama yapt?.
???nc? d?nem belediye ba?kanl??? yapan Hamdi Sedef?i, 2004 y?l?ndan bu yana kentin ?e?itli yerlerine heykeller yapt?rd?. Sedef?i ?B?lent Ecevit Bulvar??na yapt?rd???m?z, elinde ters lale olan Ya?l? Kad?n Heykeli, Selimiye Camii?nin bulundu?u alanda lale bah?esi olan ve buras?n? cami
yap?m? i?in vermek istemeyen aksi bir kad?n? anlat?yor. Ge?imini tar?mla ve sebzecilikle sa?layan Karaa?a? Mahallesi?nin giri?ine ve Jandarma Komutanl????n?n yan?na su de?irmenleri yapt?rd?k.
Bar??? ve ?zg?rl??? simgeleyen ?a?da? Kad?n Heykeli?nin elinde beyaz g?vercinler bulunuyor? diyerek yapt??? heykelleri ve yap?l?? nedenlerini anlat?yor.
Belediye ba?kan? ?ok say?da heykelin bulundu?u kente yeni heykel ve an?tlar?n yap?laca??n? da s?yl?yor. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net