Herkes kendi derdinde

Haftaya damgas?n? vuran ?at??ma haberleri, g?nlerdir hemen hi?bir gazetenin g?ndeminden d??m?yor.


Haftaya damgas?n? vuran ?at??ma haberleri, g?nlerdir hemen hi?bir gazetenin g?ndeminden d??m?yor. S?n?r ?tesi operasyon ve ?bedel ?deme? konusu, gazete man?etlerindeki yerini ?oktan ald?. ?e?itli gazetelerin konuya farkl? a??lardan yakla?malar? da ilgin? bir manzara ortaya ??kar?yor.
?zellikle Vakit ve Fanatik gibi gazetelerin yapt?klar? ilgin? haberler, ?ld?r?len askerlerle ilgili duyarl?l??? kullanarak farkl? haberleri g?ndeme getirmeleri bak?m?ndan dikkat ?ekiyor.
Vakit?in Sal? g?nk? s?rman?eti, gazetenin y?llard?r g?ndemde tuttu?u t?rban sorunuyla ?len askerleri bir ?ekilde birbirine ba?lamay? ba?arm??t?: ?A?layan yine ?rt?l? analar!? Generallerle bu konuda bir polemi?e girmeye ?al??an gazete, t?rbanl? kad?nlar?n ?ter?r? kar??s?nda da, ba?ka konularda oldu?u gibi ?ma?dur? oldu?unu vurgulad?. Per?embe g?n? ise, ?len erler aras?ndaki imam hatip lisesi mezunu bir gencin hikayesini s?rman?etten verdi. Ba?l?k, ??HL?li polis olamad? ama ?ehit oldu? dedi. Haberde, imam hatip lisesi mezunu gencin polis olmas?na izin verilmedi?i ancak askerde komando oldu?u anlat?ld?.
Spor gazeteleri ise, milli ma?la ilgili kampanyalar?nda ayn? konuyu i?liyor. Hafta boyunca milli tak?ma ?a?r? yapan Fanatik gazetesi, Moldova ve Yunanistan ma?lar?nda siyah forma giyilmesini ?nerdi. Man?etinden g?nlerce bu ?a?r?y? yineleyen gazete, bir?ok spor yorumcusu ve siyaset?iye de bu konuda sorular y?neltti. Elbette g?nlerdir ortaya ??kan yo?un duygusal ortam nedeniyle sorunun y?neltildi?i hemen herkes, ?nerinin ?ok yerinde ve gerekli oldu?u yorumunu yapt?.
Ayn? ?slubu, ma?tan sonraya rastlayan d?nk? say?s?nda Fotospor gazetesi s?rd?rd?. Milli tak?m?n Moldova?ya puan kapt?rmas?na k?zan gazete, ?u man?eti att?: ?Hani ?ehitlere s?z?n?z vard??. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net