Zad Moultaka ?ld?r?len gazeteciler i?in sahnedeydi

L?bnanl? m?zisyen Zad Moultaka, ?ld?r?len gazeteciler an?s?na bir konser verdi.


L?bnanl? m?zisyen Zad Moultaka, ?ld?r?len gazeteciler an?s?na bir konser verdi. ?stanbul Uluslararas? ?a?da? Dans Festivali (?DANS) b?nyesinde, ?nceki ak?am, Bo?azi?i ?niversitesi Garanti K?lt?r Merkezi?nde ger?ekle?tirilen konserde ?nl? m?zisyene, yine L?bnan as?ll? dans?? Yalda Younes muhte?em danslar?yla e?lik etti. M?zi?inde do?u-bat? sentezi ?zerine deneysel ?al??malar yapan Moultaka, sahnede, ?a?da? bat? m?zi?inin teknikleriyle, Arap m?zi?inin kendine ?zg? karakterini ustal?kla birle?tirdi. Kendine ?sava??n ?ocu?u? da diyen Moultaka, verdi?i konserde gerek m?zi?iyle gerekse gurubunun sahne performans?yla, izleyenlere sava??n ?rperticili?ini ve buna kar??l?k ya?ama dair t?kenmeyen umudun duygulan?mlar?n? ya?att?. Gecede Gilbert Yammine?nin h?z?nl? kanun sololar?yla, Mario Caroli?nin fl?t?, Armand Angster?in klarneti ve Fran?oise Kubler?in m?kemmel vokali birle?ince unutulmaz anlar ya?and?. Fonda hi? bitmeyen, sava??n vah?i seslerine, ???l?klar?na, kimi zaman ?an teknili?iyle kimi zaman da, do?u g?rtla??yla kar?? koyan, bazen de kat?lan usta ses Fran?oise Kubler?in performans? olduk?a etkileyiciydi. Bu etkileyicilik, ?nl? m?zisyen Zad Moultaka?n?n kendi att???, sade ama bir o kadar ilgin? ritmlerle de ta?land?r?ld?.
?ld?r?len b?t?n gazetecilerin an?s?na verilen konserde hi? ku?ku yok ki; en b?y?k ilgiyi yine konserin finali g?rd?. L?bnan as?ll? dans?? Yalda Younes, Zad Moultaka?yla birlikte haz?rlad??? ve ?ld?r?len L?bnan?l? gazeteci Samir Kassir an?s?na ger?ekle?tirdikleri ?No? adl? solo dans g?sterisi beraberinde kusursuz bir finali de getirdi. Flamenko?yu, oryantal ve bale ?izgileriyle birle?tiren olduk?a k?r?lgan ama bir o kadar asi dans?yla Yelda Younes, sava??n y?k?mlar?n?n, danstaki terc?manl???n? yapt?. Geceye bas?n mensuplar?n?n ilgi g?stermemesi ise, anla??lmayan belki de tek konu oldu.
Nihat ?lbeyo?lu
www.evrensel.net