Myanmar?da eylemlere ?nc?l?k eden d?rt ki?i tutukland?

Myanmar?da a?ustos ay?nda ba?layan ve cunta y?netimi taraf?ndan eyl?l sonunda ?iddetle bast?r?lan kitlesel g?sterilerin d?zenlenmesine ?nc?l?k eden eylemcilerden 4?? tutukland?.


Myanmar?da a?ustos ay?nda ba?layan ve cunta y?netimi taraf?ndan eyl?l sonunda ?iddetle bast?r?lan kitlesel g?sterilerin d?zenlenmesine ?nc?l?k eden eylemcilerden 4?? tutukland?.
Uluslararas? Af ?rg?t?, d?n baz? g?sterilere ?nc?l?k eden, ancak h?k?metin insan av? ba?latmas?ndan ?nce saklanan Htay Kywe adl? eylemciyle beraber Aung Htoo ve Thin Thin Aye adl? eylemcilerin tutukland???n? bildirdi.
88 Nesli ??rencileri
Bu ?? eylemcinin ?88 Nesli ??rencileri? grubunun geride kalan son ?yeleri oldu?unun tahmin edildi?ini belirten ?rg?t, tutuklanan d?rd?nc? ki?ininse Ko Ko adl? eylemci oldu?unu kaydetti.
Myanmar?da 1988 y?l?ndaki demokrasi yanl?s? ayaklanman?n ?nc?s? olan ?88 Nesli ??rencileri?, a?ustos ay?nda ba?layan g?sterilerin arkas?nda olan ?nemli gruplardan biriydi.
Uluslararas? Af ?rg?t?, eylemcilerin tamam?n?n ?lkenin en b?y?k kenti Yangon?a getirildi?inin tahmin edildi?ini, bu ki?ilerin i?kence ve k?t? muameleye u?rama riskinin b?y?k oldu?unu kaydetti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net