Chavez ve Castro Che?yi konu?tu

Venez?ella Devlet Ba?kan? Hugo Chavez?in, K?ba?n?n hasta lideri Fidel Castro ile g?r??t??? bildirildi.


Venez?ella Devlet Ba?kan? Hugo Chavez?in, K?ba?n?n hasta lideri Fidel Castro ile g?r??t??? bildirildi. Yap?lan a??klamada, iki liderin Venez?ella ve K?ba halklar?n?n tarihi, sa?lam ikili ili?kiler, Latin Amerika?n?n durumu ve insanl???n kar??la?t??? en ciddi sorunlarla ilgili g?r?? al??veri?inde bulundu?u belirtildi. A??klamada, 14 ayd?r rahats?z olan Castro?nun Chavez?e Bolivya?da ?l?m?n?n 40. y?l? dolay?s?yla ?Che Guevera?n?n kahramans? ya?am? ve devrimci ki?ili?ini? anlatt??? da ifade edildi.
9 Ekim 1967?de Bolivya?da ?ld?r?len Che an?s?na, Chavez ?Alo Ba?kan? program?n? Che?nin mezar?n?n bulundu?u K?ba?daki Santa Clara?dan yapacak. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net