K?bra G?l??n nikah?nda g?zalt?

Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n k?z? K?bra G?l ile Mehmet Sar?mermer, ?stanbul G?steri ve Kongre Merkezi?nde d?zenlenen nikah t?reni ile d?nya evine girdi.


Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n k?z? K?bra G?l ile Mehmet Sar?mermer, ?stanbul G?steri ve Kongre Merkezi?nde d?zenlenen nikah t?reni ile d?nya evine girdi.
?iftin nikah? ?stanbul B?y?k?ehir Beledeyi Ba?kan? Kadir Topba? taraf?ndan k?y?l?rken, nikah ?ahitli?ini ise Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan ve Eski TBMM Ba?kan? B?lent Ar?n? yapt?. ?ift i?in ak?am saatlerinde Kandilli?deki Adile Sultan Yal?s??nda yaln?zca aile fertlerinin ve akrabalar?n kat?laca?? 200 ki?ilik bir yemek verilecek.
Davetliler, saat 11.00?den itibaren nikah?n ger?ekle?tirilece?i ?stanbul G?steri ve Kongre Merkezi?ne al?nmaya ba?land?. Cumhurba?kan? G?l de saat 12.00 sular?nda Kongre Merkezi?ne geldi. G?l??n makam arac?na Cumhurba?kanl??? forsu tak?lmad?. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an da saat 12.30?da kongre merkezine geldi.
Bas?n mensuplar?n?n t?renin yap?ld??? kongre merkezi alan?na giri?ine izin verilmezken, nikah t?renine ili?kin g?r?nt?lerin daha sonra TRT taraf?ndan yay?nlanaca?? ??renildi.
Bu arada, kongre merkezi alan?na gelen Orhan G??l? isimli bir vatanda??n elindeki ?Cumhurba?kan?m Abdullah G?l baba? yaz?l? ka??t dikkat ?ekti.
G?venlik g??leri, ?Abdullah G?l?e selam verece?im, bir ?ey demeyece?im. O beni tan?r, hem?erisiyim? diyen G??l??y? g?zalt?na alarak, kongre merkezinden uzakla?t?rd?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net