Piyasalarda tezkere gerilimi

?stanbul Menkul K?ymetler Borsas? (?MKB) Ulusal 100 Endeksi, bayram tatili ?ncesindeki son seans? 58 bin 53 puandan kapat?rken, yat?r?mc?lar g?zlerini Merkez Bankas??n?n faiz indirimi karar? almas? beklenen ...


?stanbul Menkul K?ymetler Borsas? (?MKB) Ulusal 100 Endeksi, bayram tatili ?ncesindeki son seans? 58 bin 53 puandan kapat?rken, yat?r?mc?lar g?zlerini Merkez Bankas??n?n faiz indirimi karar? almas? beklenen 16 Ekim?deki toplant?s?na ve Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi operasyona ili?kin Meclis?ten ??kar?lmas? beklenen tezkereye ?evirdi.
?n?m?zdeki hafta piyasalar?n nas?l bir seyir izleyece?ini ANKA?ya de?erlendiren uzmanlar, ABD ve T?rkiye ili?kilerinde ya?anan olumsuzluklar?n piyasalar? gerebilece?i uyar?s?nda bulunarak, ?Haftan?n en ?nemli g?ndem maddesi tezkere olacak? yorumunu yapt?lar. Uzmanlar?n g?r??leri ??yle:
Turkish Yat?r?m Finansal Strateji M?d?r? G?khan Uskuay: ?Ge?ti?imiz hafta gelece?e ili?kin en ?nemli beklentiler Merkez Bankas??n?n 16 Ekim?deki toplant?s? ve 31 Ekim?deki FED toplant?s?yken, ?imdi bunlara tezkereye ili?kin geli?meler ve 5 Kas?m?da ger?ekle?ecek Erdo?an-Bush g?r??mesi de eklendi. Ankara?daki geli?meler, risk alg?lamas?n? y?kseltirse sat??lar ya?anabilir. Art?k tezkere ve s?n?r ?tesi operasyon en ?nemli g?ndem maddesi oldu. Tezkere g?ndemdeyken Merkez?in faiz indirimi sat?? f?rsat? olarak de?erlendirilecektir. ABD ile ger?ekle?tirilecek ortak bir operasyon, piyasalar?n moraline olumlu etki yapar. Dolar 1.21 seviyelerine ??kabilir.?
Garanti Yat?r?m Stratejisti Tufan C?mert: ?Merkez Bankas??n?n ?eyrek baz puanl? faiz indirimi kesin gibi g?z?k?yor. Ancak piyasalar?n beklentisi en az 50 baz puanl? bir indirim olmas? y?n?nde.
Dolardaki yabanc? giri?i ciddi ?ekilde devam ediyor. Paritedeki d????e ra?men sat??lar kar??lan?yor. Endeks, 59 bin s?n?r?na dayanabilir. Faizlerin ise 16-16.5 aral???nda seyretmesi bekleniyor. Piyasalar ?imdilik hafta i?inde ya?anacak geli?meleri izleyecek.? (?stanbul/ANKA)
www.evrensel.net