Fotoğraf: Evrensel

?ocuklara bayram hediyesi bomba!

I?d?r, bayram?n son g?n?, arazide bulduklar? bombayla oynayan iki ?ocu?un ?l?m?yle sars?ld?.


I?d?r, bayram?n son g?n?, arazide bulduklar? bombayla oynayan iki ?ocu?un ?l?m?yle sars?ld?.
Edinilen bilgiye g?re, I?d?r merkeze ba?l? Erhac? k?y?nde, Serkan Abakay ile Abdullah Anuk, arazide bulduklar? kutuyu kurcalamaya ba?lad?lar. Kutunun patlamas? sonucu, 13 ya??ndaki Serkan ile 14 ya??ndaki Abdullah olay yerinde ya?am?n? yitirdi.
?ocuklar?n hayat?n? kaybettikleri arazinin askeri kontrol b?lgesi oldu?u belirtiliyor.
Maytap parmak kopard?
?te yandan Batman?da bayram s?resince maytap kazalar?nda 60 ?ocuk yaralanarak hastanelere kald?r?l?rken, bir ?ocu?un 2 parma?? koptu. Parmaklar, ameliyatla yerlerine dikildi.
Edinilen bilgiye g?re, Ye?iltepe Mahallesi?nde, bayram har?l?klar?yla torpil olarak adland?r?lan patlay?c?dan alan Ramazan Savan (12), ate?ledi?i maddenin elinde patlamas? sonucu 2 parma??n? kaybetti.
Ailesi taraf?ndan Batman Devlet Hastanesi?ne kald?r?lan Savan, ameliyat edildi. Kopan parmaklar, doktorlar taraf?ndan ba?ar?l? bir ameliyatla yerine dikildi. ?ocu?un sa?l?k durumunun iyi oldu?u bildirildi. Seyitler Mahallesi?nde ise arkada?lar?yla oynayan Nizamettin Emir (11) fitilini tutu?turdu?u maytab? zaman?nda elinden ??karamay?nca maytap elinde patlad?. Yaralanan Emir, Batman Devlet Hastanesi?nde tedavi alt?na al?nd?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net