DTP?ye sald?r?lar s?r?yor

Demokratik Toplum Partisi?ne (DTP) y?nelik sald?r?lar durmuyor. Genel merkez ve Emin?n? il?e ?rg?t?n?n kur?unlanmas?n?n ard?ndan DTP?nin Bal?kesir, Edremit, Ayval?k ve Manisa ?rg?tlerine de sald?r?lar d?zenlendi.


Demokratik Toplum Partisi?ne (DTP) y?nelik sald?r?lar durmuyor. Genel merkez ve Emin?n? il?e ?rg?t?n?n kur?unlanmas?n?n ard?ndan DTP?nin Bal?kesir, Edremit, Ayval?k ve Manisa ?rg?tlerine de sald?r?lar d?zenlendi.
Edinilen bilgilere g?re Bal?kesir?de d?n saat 10.30 civar?nda DTP binas? bir ki?i taraf?ndan ate?e verildi. Yang?n b?y?meden s?nd?r?l?rken, bina da hasar meydana geldi.
DTP?nin Edremit ve Ayval?k?ta parti binalar? da ?nceki g?n sald?r?ya u?ram??t?.
?te yandan DTP Manisa il binas? ?n?ne de d?n sabah bir tepsinin i?inde ters ?evrilmi? ve ka??tlarla tutu?turulmu? piknik t?p? b?rak?ld?. Alev alan ka??tlar?n s?nmesi olas? bir tehlikeyi ?nledi. ?l y?neticilerinin haber vermesi ?zerine olay yerine gelen polisler inceleme yapt?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net