?nternette dergi okumaya hen?z al??amad?k

Dijital kitap uygulamas? gibi gelece?in dergicili?i olarak g?r?len dijital dergicilik, T?rkiye?de bir y?ld?r yap?lmas?na ra?men, okurlar internette dergi okumaya hen?z al??amad?.


Dijital kitap uygulamas? gibi gelece?in dergicili?i olarak g?r?len dijital dergicilik, T?rkiye?de bir y?ld?r yap?lmas?na ra?men, okurlar internette dergi okumaya hen?z al??amad?. Haberden ?ehir hayat?na, moda ve ev dekorasyonundan bilim, spor ve mutfa?a, diyet ve seyahate, bilinen pek ?ok bas?l? yay?n?n art?k daha ucuza internet ?zerinden okunabilmesi, ?zerine not d???lebilmesi, hatta ar?iv yap?labilmesi gibi geni? imkanlar sunan dijital dergicilik alan?, konunun yetkililerine g?re T?rkiye?de ilgi g?rm?yor. Bu alandaki bir a?maz?n da internet kullan?c?s?n?n ?ok uzun s?reli okumamas? oldu?unu ifade ediliyor. Kullan?c?lar?n internette okuma i?leminin ortalama 3 dakikayla s?n?rl? kald???n? bildirildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net