Tu?ba ?zay, d???nce su?lusu gibi

?ki ay ?nce bir ?ete operasyonunda tutuklanarak cezaevine konan manken Tu?ba ?zay, U?ur D?ndar?a ?zel izinle bir r?portaj verdi.


?ki ay ?nce bir ?ete operasyonunda tutuklanarak cezaevine konan manken Tu?ba ?zay, U?ur D?ndar?a ?zel izinle bir r?portaj verdi. D?nk? H?rriyet?te ve Kanal D televizyonunda yay?nlanan r?portajda ?zay ilgin? ifadeler kulland?.
?zay, D?ndar??n ilk sorusu olan ?T?rkiye?nin en pop?ler modeliydiniz. Kendinizi cezaevinde buldunuz. Ne diyeceksiniz?? sorusuna ?felsefi? bir yan?t vermeye ?al??t?: ?Burada olmak demek mutlaka su?lu olmak demek de?il. Asl?nda kim su?lu? Bunu da ?ok d???n?yorum.?
?Fiziksel anlamda tutukluyum, ama d???nsel anlamda hi? olmad???m kadar ?zg?r?m? gibi ifadeler kullanan ?zay, d???nce su?undan i?eri girmi? gibi konu?tu. Tutuklanmas?na neden olan olaylar? ?Ben y?re?ine s?z ge?irdi?i yerde, beynine h?kmedemeyen, beynine h?kmetti?i yerde y?re?ini dizginleyemeyen bir insan?m? s?zleriyle ?zetledi ?zay. Avlunan 15 ad?m olmas?, hastaneye kelep?eyle gitmek gibi zorluklardan s?z eden gen? manken, her g?n 10-15 sayfa yazd???n? ancak ?kelime haznesinin yetmedi?ini d???nd???n?? belirtti.
Tu?ba ?zay??n duygusal c?mlelerinden birka?? ??yle: ?Evet, 15 ad?ml?k bir avluday?m... Ki bunu ya?ayan sadece ben de?ilim! G?zya?lar?m hep y?re?ime ak?yor! ??nk? ger?ekten ?ok zor durumda olan insanlar var! Ve hayat ?yle bir noktaya getirmi? ki o insanlar?... Bunu tarif etmek ?ok zor U?ur bey; ya?amak laz?m! Bu anlamda buray? kendime bir okul gibi g?r?yorum.? (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net