S?k?ysa Yakala cnbc-22,15

Ger?ek bir ya?amdan esinlenen ilgin? bir doland?r?c?l?k hikayesi.


Ger?ek bir ya?amdan esinlenen ilgin? bir doland?r?c?l?k hikayesi. Frank W. Abagnale Jr. hen?z 16 ya??ndayken anne ve babas?n?n bo?anmalar? ?zerine evden ka?t? ve bir daha da geri d?nmedi. Tek ba??na New York?ta ya?amaya ba?layan ve k?sa bir s?re sonra Koca Nale ad?yla tan?nan gen? Frank, bir i? bulabilmek i?in s?r?c? ehliyetinde k???k bir d?zeltme yapt? ve kendisini 10 ya? b?y?k g?sterdi. Bu onun ilk sahtek?rl??? olacakt?. Be? y?l i?inde sekiz farkl? kimlikle de?i?ik i?lerde ?al??t? ve toplam 2 bu?uk milyon dolarl?k sahte ?ek bozdurdu.
www.evrensel.net