?K?t? oynam?yoruz ama gol atam?yoruz?

Fenerbah?e Teknik Direkt?r? Zico, S?per Lig?de son haftalarda k?t? oynamad?klar?n?, ancak girdikleri gol pozisyonlar?ndan yararlanamad?klar?n? belirterek, ?Ligde oyunun geneline bak?nca k?t? oynam?yoruz, sadece pozisyonlar? de?erlendiremiyoruz? dedi.


Fenerbah?e Teknik Direkt?r? Zico, S?per Lig?de son haftalarda k?t? oynamad?klar?n?, ancak girdikleri gol pozisyonlar?ndan yararlanamad?klar?n? belirterek, ?Ligde oyunun geneline bak?nca k?t? oynam?yoruz, sadece pozisyonlar? de?erlendiremiyoruz? dedi.
Samand?ra Tesisleri?nde antrenmandan sonra gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Brezilyal? teknik adam, ligde son 4 ma?ta tak?m?n oyununda y?kselme oldu?unu vurgulayarak, ?En son Manisaspor ma??na bakanlar, Fenerbah?e?nin ma? boyunca ?st?n oldu?unu ve bir s?r? gol pozisyonundan yararlanamad???n? g?receklerdir. Son ma?larda iyi oynuyoruz, ama istedi?imiz sonu?lar? alam?yoruz? diye konu?tu.
Bir gazetecinin, ?Tak?m Tuncay?? ar?yor mu? ?eklindeki sorusu ?zerine Zico, ?unlar? s?yledi: ?Tuncay ?ok kaliteli bir oyuncu. Att??? goller ve m?cadelesiyle tak?m?m?za kan veriyordu. Fakat biz s?rekli geriye bakarak, eski ve yeni oyuncular diye ayr?m yapamay?z. Tuncay ?u anda kadromuzda yok. O y?zden de bu konuda yapacak fazla yorum yok. Biz e?er pozisyona giriyorsak, elimizdeki futbolcularla en iyi ?ekilde ?al???p, topu i?eriye sokmal?y?z. Kendi i?imizde ?al???p, bu konunun ?stesinden gelmemiz gerekiyor.?
?Art?k puan kaybetmemeliyiz?
Zico, Fenerbah?e?nin kat?ld??? her kulvarda en ?st seviyeyi hedefledi?ini, bu y?zden de ligde puan fark?n? kapatmalar? gerekti?ini kaydetti. Brezilyal? ?al??t?r?c?, art?k puan kaybetmemeleri gerekti?ini ifade ederek, ?Ligde puan fark?n?n kapanmas? gerekiyor. Puan fark?n?n daha da a??lmas?na sabr?m?z kalmad?. Fenerbah?e kat?ld??? her ?ampiyonada en ?st seviyeyi hedefler. ?ampiyonlar Ligi?nde grupta lider durumday?z ve bunu s?rd?rmeliyiz. T?rkiye Kupas??n? da kazanmam?z gerekiyor? ?eklinde konu?tu.
Zico, ligde cezal? olan Kezman??n yerine T?mer, Kaz?m, Deivid, Semih gibi oynatabilecek bir?ok oyuncu bulundu?unu belirterek, ??n?mde bir s?r? se?enek var? dedi.
Bir gazetecinin, ?Kezman??n kendisini ?al??t?rmas? i?in antren?r getirece?i ?eklindeki a??klamalar?na ne diyorsunuz? ?eklindeki sorusuna Zico, ?Buna onun a??kl?k getirmesi laz?m? kar??l???n? verdi.
Milli tak?m yorumu
2008 Avrupa Futbol ?ampiyonas? Elemeleri?nde (C) Grubu?nda m?cadele eden T?rkiye?nin durumunu da de?erlendiren Zico, ?Grupta T?rkiye sadece kendine ba??ml?. Alaca?? sonu?lar olumlu oldu?u zaman gruptan ??kar? dedi.
Karamsar olmaya gerek olmad???n? dile getiren Zico, ??zellikle elemelerde sadece kendinize ba??ml? olmak ?ok ?nemlidir. Karamsarl??a gerek yok. T?rkiye alaca?? iyi sonu?larla gruptan ??kabilir? diye konu?tu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net