Engelli y?z?c? Nazan ?a?an?dan alt?n madalya

Adana Zihinsel Engelliler Vakf? ??rencisi Nazan ?a?an, ?in?de yap?lan 12. ?zel Olimpiyatlar D?nya Yaz Oyunlar??nda y?zme bran??nda 25 metre serbestte alt?n madalya kazand?.


Adana Zihinsel Engelliler Vakf? ??rencisi Nazan ?a?an, ?in?de yap?lan 12. ?zel Olimpiyatlar D?nya Yaz Oyunlar??nda y?zme bran??nda 25 metre serbestte alt?n madalya kazand?.
Adana Zihinsel Engelliler Vakf? Kurucu Ba?kan? Zeynep T?z?n, Seyhan Otel?de d?zenlenen bas?n toplant?s?nda, Adana G??birli?i Vakf?, AYAS Y?zme Kul?b? ve ?ukurova Rotary Kul?b??n?n ortak proje ve eylem ?al??mas? sonucunda, engellilere y?zme e?itimi verildi?ini an?msatt?.
T?z?n, yap?lan ?al??malar sonucunda, y?zme ??retilen zihinsel engelli Nazan ?a?an??n, ?in?de yap?lan ?zel Olimpiyatlarda 25 metre serbestte ?ampiyon oldu?unu s?yledi. Vak?flar?nda 110 ?ocu?a e?itim verildi?ini belirten T?z?n, d?nya ?ampiyonlu?u hayalini ger?ekle?tirdikleri i?in ?ok mutlu olduklar?n? ifade etti. T?z?n, sadece y?zmede de?il, di?er spor dallar?nda da engellilere e?itim verildi?ini belirterek, destek sa?land??? s?rece daha ?ok d?nya ?ampiyonlar? ??karacaklar?n? kaydetti.
Adana G??birli?i Vakf? Ba?kan? Prof. Dr. Mete Korkut G?lmen ise Nazan??n elde etti?i ba?ar? ile di?er engelli arkada?lar?na umut oldu?unu s?yledi.
Y?zme ??retmeni Kutsal Kurto?lu da, Nazan??n 4 y?l ?nce y?zme e?itimi almaya ba?lad???n? vurgulayarak, hedefleri olan d?nya ?ampiyonlu?unu elde ettikleri i?in ?ok mutlu oldu?unu bildirdi.
Nazan??n ?ok h?rsl? ve ba?ar?l? bir sporcu oldu?unu belirten Kurto?lu, ??in?de T?rkiye?yi en iyi ?ekilde temsil ettik. Nazan??n elde etti?i ba?ar? inan?yorum ki bir?ok engelliye ?rnek olacak. Bundan sonraki hedeflerimiz daha ?ok madalya kazanmak? dedi.
Nazan??n babas? Mehmet ?e?en de k?z?n?n 11 ayl?kken ge?irdi?i menenjit hastal??? sonucu zihinsel engelli oldu?unu belirterek, engelli ailelerinden ?ocuklar?na her t?rl? olana?? sa?lamas?n? istedi.
Nazan ?a?an, d?nya ?ampiyonas?nda, ayr?ca 2 g?m?? madalya kazanarak T?rkiye?yi en iyi ?ekilde temsil etti?ini belirterek, ?ok mutlu oldu?unu s?yledi. Madalya kazanmak umuduyla ?in?e gittiklerini anlatan ?a?an, ?Kendime g?vendim ve ?ampiyonlu?u elde ettim. ?in?de, T?rkiye?yi en iyi ?ekilde temsil etti?im i?in mutluyum? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net