Nicolas Sarkozy g?zden d???yor

Fransa?da yap?lan bir kamuoyu ara?t?rmas?, ge?en aylarda koltu?a oturan sa?c? Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin pop?laritesinin son bir ay i?inde y?zde 5 oran?nda d??t???n? ortaya koydu.


Fransa?da yap?lan bir kamuoyu ara?t?rmas?, ge?en aylarda koltu?a oturan sa?c? Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin pop?laritesinin son bir ay i?inde y?zde 5 oran?nda d??t???n? ortaya koydu. ?Liberation? gazetesinde yer alan ara?t?rmaya g?re, Sarkozy?nin pop?laritesi eyl?l ay?ndan bu yana y?zde 66?dan y?zde 61?e d??t?. Yine ayn? ara?t?rmaya g?re, Sarkozy?nin Ba?bakan? Francois Fillon?un pop?laritesi de, son bir ay i?inde y?zde 56?dan y?zde 51?e indi.
Ara?t?rma sonucu, ?lkeye ?aile birle?mesi? ilkesiyle gelecek g??men ailelerinden DNA testi istenmesine ili?kin yasa tasar?s?n?n, h?k?mete son bir ayda zarar verdi?ini g?steriyor. Bu durumda, Sarkozy?nin memur say?s?n? azaltmay? ve emeklilik haklar?nda budamaya gitmeyi planlad??? ?reform? sald?r?s?n?n da etkili oldu?u ifade ediliyor.
Ba?kent Paris?te ?nceki g?n aralar?nda baz? merkez sa? politikac?lar?n da kat?l?m?yla sol partiler, G??men Yasa Tasar?s??n?n geri ?ekilmesi i?in bir toplant? d?zenlemi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net