ezan

 • Nasreddin Hoca bir g?n hamam? bo? bulmu?, tutturmu? bir uzun hava. Kubbelerde yank?lanan kendi sesine vurulmu?. Demi?, ??u bizim ya?l? m?ezzin yerine ben okusam ezan? bundan b?yle.?


  Nasreddin Hoca bir g?n hamam? bo? bulmu?, tutturmu? bir uzun hava. Kubbelerde yank?lanan kendi sesine vurulmu?. Demi?, ??u bizim ya?l? m?ezzin yerine ben okusam ezan? bundan b?yle.? ??km?? bir ??le vakti minareye, ba?lam?? inlemeye. Ama ne ses, ne ezan!..
  A?a??dan biri seslenmi? Hoca?ya:
  - Yahu Hoca, bu ne k?t? ses!
  Ezan bitmi?, Hoca yan?tlam?? adam?:
  - Bir hay?r sahibi ??k?p yapt?rayd? ?uraya bir hamam, g?r?r?d?n o zaman nas?l okunurmu? ezan...
  www.evrensel.net