Bing?l?de trafik kazalar?: 15 ?l?, 6 yaral?

Bing?l??n Ki?? il?esi yak?nlar?nda meydana gelen trafik kazas?nda ilk belirlemelere g?re 13 ki?i ?ld? 6 ki?i yaraland?. Al?nan bilgiye g?re, Ki?? il?esi yak?nlar?ndaki kaza, yolcu otob?s?n?n ?arampole devrilmesi sonucu meydana geldi


Bing?l??n Ki?? il?esi yak?nlar?nda meydana gelen trafik kazas?nda ilk belirlemelere g?re 13 ki?i ?ld? 6 ki?i yaraland?. Al?nan bilgiye g?re, Ki?? il?esi yak?nlar?ndaki kaza, yolcu otob?s?n?n ?arampole devrilmesi sonucu meydana geldi.
Kazada, midib?s s?r?c?s? Necmettin Tavl? ile yolculardan Selahattin Bayar, Nebi Ercek, Tuba Tavuk, H?seyin Sar?alt?n, Meryem Sar?alt?n, ??kr? Elmal?, Saadet Elmal?, Mehmet ?ad?rc?, Yavuz ?zdemir ve R?dvan Bak? ?ld?. Yaralanan 6 ki?i olay yerine gelen askeri helikopterle hastaneye kald?r?ld?. Yaral?lardan, Nazmiye ?hsan ve H?seyin Dan??man ise hastaneye kald?r?l?rken ?ld?.
??renci servisi devrildi
Bing?l?de ??rencileri ta??yan servis minib?s?n?n devrilmesi sonucu ise 2 ??renci ?ld?, 14?? ??renci 17 ki?i yaraland?. Il?calar Yat?l? ?lk??retim B?lge Okulu?na ??renci ta??yan minib?s?n s?r?c?s? Mehmet Elhazar, Il?calar beldesi giri?inde aniden yola ??kan motosiklete ?arpmamak i?in frene bas?nca minib?s devrildi. Kazada ilk??retim 8. s?n?f ??rencisi Furkan Kaya ile karde?i Faruk Kaya hayat?n? kaybetti. Yaralanan 14?? ??renci 17 ki?i ise Bing?l Devlet Hastanesi?ne kald?r?ld?. Sa?l?k durumu a??r olan ??rencilerden Fatma Beri, ilk m?dahalelerin ard?ndan F?rat ?niversitesi Ara?t?rma Hastanesi?ne sevk edildi.
?te yandan, ?ran?dan gelen yolcu otob?s? Sivas??n Koyulhisar il?esinde Kelkit Nehri?ne devrilmesi sonucunda, ilk belirlemelere g?re 4 ki?i ?ld?, 26 ki?i yaraland?.
Belde belediye ba?kan? ?ld?
Mersin?in Mut il?esi G?ksu Beldesi Belediye Ba?kan? Ahmet Gezer, ge?irdi?i trafik kazas? sonucu ya?am?n? yitirdi, ayn? ara?ta bulunan ablas? ise a??r yaraland?. Al?nan bilgiye g?re, beldeden il?e merkezine ailesiyle akrabalar?n? ziyarete giden G?ksu Belediye Ba?kan? Ahmet Gezer?in kulland??? 33 UT 555 plakal? otomobil, Di?ta? k?y? yak?nlar?nda yoldan ??karak ormanl?k alana girdi. Gezer, olay yerinde ?l?rken, otomobilde bulunan ablas? G?lseren Gezer ise a??r yaraland?.
?Bir an ?nce yeti?me tela???
Avrupa Acil T?p Birli?i Ba?kan Vekili Uzman Doktor ?lk?men Rodoplu, Ramazan Bayram? s?resince 80 ki?inin ?lmesine, 350 ki?inin de yaralanmas?na neden olan trafik kazalar?n?n, genellikle a??r? h?z ve bir an evvel yeti?me tela??ndan meydana geldi?ini s?yledi. ?zmir?e 6 saatlik yolu 10 saatte tamamlayarak d?nd???n? kaydeden Dr. Rodoplu, ?Yo?un bi?imde h?z limitinin ?ok ?st?nde ara? kullan?ld???na tan?k oldum ama hi?bir trafik kontrol?ne rastlamad?m? dedi.
Dr. Rodoplu, duble yollarda e?imin gerekti?i gibi ayarlanmad???n?, ya?mur nedeniyle su birikintilerinin olu?tu?unu, trafik i?aretlerinin de yetersiz oldu?unu s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net