Fotoğraf: Evrensel

DTP?li Tuncel?den bayram ziyareti

DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Kentsel D?n???m Projesi kapsam?nda evleri y?k?lan ve ?ad?rda ya?amak zorunda kalan Ayazma sakini 22 aileyi ziyaret etti.


DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Kentsel D?n???m Projesi kapsam?nda evleri y?k?lan ve ?ad?rda ya?amak zorunda kalan Ayazma sakini 22 aileyi ziyaret etti.
Ailelerin bayramlar?n? kutlayan Tuncel, Ayazmal?lar?n ya?ad?klar? sorunlar? dinledi.
Tuncel, Ayazma?da ya?ayanlar?n konut hakk? oldu?unu ve bu hakk?n temin edilmesi gerekti?ini belirterek daha ?nce K???k?ekmece Belediye Ba?kan? Aziz Yeniay?la telefonla konuyu g?r??t???n? hat?rlatt?. Ba?kan Yeniay??n Ayazma sakinlerine verdi?i s?zler oldu?unu hat?rlatan Tuncel, ?Belediye, kirac?lar? ma?dur etmeyece?iz s?z? verdi. Kirac?larla ev sahiplerinin ayn? haklara sahip oldu?unu s?yledi ve burada ya?ayanlar?n sorunlar?n?n ??z?lece?ini s?yledi. Belediye ba?kan? s?z?n? tutmal?d?r? dedi. Tuncel?i alk??larla kar??layan Ayazma sakinleri ad?na konu?an Kas?m Ayd?n ise buraya ?imdiye kadar gelen ve kendilerine destek olan tek milletvekilinin Sebahat Tuncel oldu?unu ve kendileri i?in giri?imlerde bulundu?unu s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net