CHP?de genel ba?kan aday say?s? art?yor

CHP?de kurultay s?reci i?lerken, CHP eski Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay??n da ad? genel ba?kan adaylar? aras?nda an?lmaya ba?land?. Ankara?da b?ro tutan Tomanbay??n, kurultaya haz?rland??? ve genel ba?kan adayl??? i?in ...


CHP?de kurultay s?reci i?lerken, CHP eski Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay??n da ad? genel ba?kan adaylar? aras?nda an?lmaya ba?land?. Ankara?da b?ro tutan Tomanbay??n, kurultaya haz?rland??? ve genel ba?kan adayl??? i?in nab?z yoklad??? ??renildi.
CHP eski Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Tomanbay??n liderli?indeki hareket, ?al??malar? i?in Ankara Hatay Sokak?ta bir b?ro tuttu. Tomanbay??n yak?n ?evresinde, ?nceki d?nem CHP?den istifa ederek Anavatan Partisi?ne kat?lan eski milletvekilleri, CHP Gen?lik Kollar? ?yesi bir grup ve ?ok say?da partilinin oldu?u belirtildi.
Samsun Milletvekili Haluk Ko? da, yar?n genel ba?kan adayl???n? a??klayacak. Ko?, ?n?aat M?hendisleri Odas??nda d?zenleyece?i bas?n toplant?s? i?in yapt??? a??klamada, ?Kurultay ?ncesinde g?r??lerimi a??klamak i?in toplant? d?zenleyece?im? dedi.
CHP PM ?yesi ve ?smet ?n?n??n?n torunu G?ls?n Bilgehan ise adayl?k konusunda karar vermekte zorlan?yor. ?zmir Milletvekili O?uz Oyan ?al??malar?n? s?rd?r?rken, ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?g?l ise gezilerine devam ediyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net