Fotoğraf: Evrensel

Dondurmam Gaymak show 20.00

Dondurmam Gaymak (2006)Y?netmen:Y?ksel AksuOyuncular:Turan ?zdemir, G?lnihal Demir


Ege?nin k???k bir k?y? kasabas?nda ge?en, sevimli bir hikaye. Babadan kalma mesle?i dondurmac?l?kla ge?inen Ali Usta b?y?k dondurma firmalar?n?n kar??s?nda durulabilmek i?in banka kredisiyle k???k bir motosiklet alm?? ve bu motoru dondurma satmaya uygun bir ?ekilde r?mork ve benzeri aksesuarlarla donatm??t?r. Bunun yeterli olmad???na karar verip bir de yerel televizyona reklam filmi ?ektirir. Yak?n ?evresi bu durumu alayc? bir tav?r ile kar??lamaktad?r. Ali Usta haz?rlatt??? reklam?n yay?nlanmas?ndan sonra motoruyla sat?? yapmak ?zere yola koyulur. Ancak dondurmaya a? ve paras?z bisiklet ?etesinin onu takip etti?inin fark?nda bile de?ildir.
www.evrensel.net