ABD, Irak?ta ?zafer? ilan etme haz?rl???nda

ABD, Irak?ta direni??ilerin sald?r?lar? ve siyasi istikrars?zl?k nedeniyle adeta cehennemi ya?arken, ABD?li baz? komutanlar?n ise El Kaide?ye kar?? yeniden ?zafer? ilan etmeye haz?rland?klar? ??renildi.


ABD, Irak?ta direni??ilerin sald?r?lar? ve siyasi istikrars?zl?k nedeniyle adeta cehennemi ya?arken, ABD?li baz? komutanlar?n ise El Kaide?ye kar?? yeniden ?zafer? ilan etmeye haz?rland?klar? ??renildi. Bu haz?rl?k, i?galin ba?lad??? 2003 y?l?n?n yaz?nda ?G?rev Tamamland?? a??klamas?n? yapan ve ?zafer? ilan eden ABD Ba?kan? George W. Bush?un, 4 seneye ra?men ya?ad??? bozgunu hat?rlatt?.
Komutanlar aras?nda ayr?l?k
Washington Post?a konu?an Amerikan istihbarat yetkilileri, Irak?taki Ortak Operasyon Komutanl??? ?efi Korgeneral Stanley McChrystal ile Irak?taki ikinci en y?ksek askeri yetkili Korgeneral Raymond Odierno?nun, ?zafer? ilan edilmesi i?in bast?rd?klar?n? ifade etti. ?El Kaide?nin, Irak?tan neredeyse silindi?ini ya da faaliyetlerinin y?zde 60-70 oran?nda azald???n?? iddia eden bu komutanlara kar??l?k, ABD?nin Irak?taki g??lerinin komutan? General David Petraeus ile CENTCOM Komutan? William Fallon?un ise ?zafer? i?in erken oldu?unu d???nd?kleri ??renildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net