ABD?li komutan:Tabii ki de hepsi petrol ile ilgili

ABD?nin, Irak i?gali ve sebebine ili?kin son itiraf yine eski bir Amerikal? komutandan geldi. ABD Merkez Komutanl??? CENTCOM?un eski komutan? General John Abizaid, bir s?r olmaktan ?oktan ??km?? olan ?ABD, petrol i?in Irak?ta? ...


ABD?nin, Irak i?gali ve sebebine ili?kin son itiraf yine eski bir Amerikal? komutandan geldi. ABD Merkez Komutanl??? CENTCOM?un eski komutan? General John Abizaid, bir s?r olmaktan ?oktan ??km?? olan ?ABD, petrol i?in Irak?ta? itiraf?n? teyit etti. Stanford ?niversitesi?nde ?Petrol, Su ve Sa?l?kl? Bir D?nya i?in Sava?? adl? bir konferansa kat?lan Abizaid, ?Tabii ki de bu (i?gal) petrol ile ilgili... Bunu inkar edemeyiz? dedi. G?revde iken, ?ABD?nin, petrol gibi mal ve kaynaklar? korumak ad?na b?lgede uzun d?nemli kalmas? gerekti?ini? savunan Abizaid son a??klamas?nda ise ?Arap d?nyas?na b?y?k bir petrol istasyonu koleksiyonu gibi davrand?k? dedi. Abizaid ayr?ca, ?Onlara; ?Pompalar?n?z? a??k, fiyatlar?n?z? d???k tutun. ?srail?e iyi davran?n. Ve b?ylece istedi?iniz her ?eyi yapabilirsiniz. Usame ve 11 Eyl?l, i?te bu istedi?inizi yap?n desturunun dam?t?lm?? saf ?r?n?d?r? dedi.
ABD Merkez Bankas? eski Ba?kan? Alan Greenspan ge?en g?nlerde yay?nlanan kitab?nda, ?Irak sava??n?n sadece i?gal ile ilintili? oldu?unu yazm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net