Akl?nda ne var?

Mimarlar Odas? Ankara ?ube taraf?ndan ?Akl?nda ne var?? slogan?yla ba?lat?lan Mimarl?k ?enli?i ?e?itli etkinliklerle s?rd?r?l?yor. ?e?itli at?lye ?al??malar? ve a??lacak olan standlarla s?rd?r?lecek olan etkinlik,...


Mimarlar Odas? Ankara ?ube taraf?ndan ?Akl?nda ne var?? slogan?yla ba?lat?lan Mimarl?k ?enli?i ?e?itli etkinliklerle s?rd?r?l?yor. ?e?itli at?lye ?al??malar? ve a??lacak olan standlarla s?rd?r?lecek olan etkinlik, ?nceki ak?am Ulucanlar Cezaevi?nde d?zenlenen kokteylle ba?lat?ld?.
Mimarlar Odas? Ankara ?ube Ba?kan? Nimet ?zg?n?l yapt??? a??l?? konu?mas?nda, ?Anayasa de?i?ikliklerinin g?ndemde oldu?u ve sava?a itilmeye ?al???ld???m?z bir d?nemde ak?l y?r?tmeye ortak bir ak?l olu?turmaya Mimarlar Odas? Ankara ?ube olarak ihtiyac?m?z oldu?unu d???nd?k? dedi. Herkesin kente, ?lke g?ndemine, kendilerine, kendi ?zele?tirilerine dair; dile getiremedikleri, ortam?n? bulamad?klar?, s?yleyemedikleri her ?eyi aktarmalar?n? istediklerini belirtti.
Ulucanlar Cezaevi?nde ??z B?rak?p Gittiler? ad?yla F?sun Kavalc? taraf?ndan bir seramik at?lyesi, uluslararas? karikat?r sergisi, ger?ekle?tirilecek ?al??malar aras?nda. 78?liler ve ?nsan Haklar? dernekleri de standlar a?acaklar. Kokteyl daha sonra Ensemble Galatia grubunun seslendirdi?i orta?a? m?ziklerinden olu?an bir konserle son buldu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net