palavra

 • Adam, avlanman?n son derece yasak oldu?u, bir milli parkta, g?l kenar?nda, kuca??nda kocaman bir bal?kla park?n g?venlik amirine yakalanm??. ?Avlanma izniniz var m??? diye sormu? g?venlik amiri.


  Adam, avlanman?n son derece yasak oldu?u, bir milli parkta, g?l kenar?nda, kuca??nda kocaman bir bal?kla park?n g?venlik amirine yakalanm??. ?Avlanma izniniz var m??? diye sormu? g?venlik amiri. ?Yok!? demi? adam, ?Gerek de yok, ??nk? bu bal??? ben evimde besliyorum. Her g?n buraya gelip g?lde bir m?ddet y?zd?r?yorum, ?sl?k ?al?yorum d?n?p geliyor, al?p eve g?t?r?yorum.? ?Tamamen palavra!? demi? g?venlik amiri, ?Bal?klar bu dedi?inizi yapamaz.? Adam:
  - ??nan?n bu ger?ek efendim. ?sterseniz g?stereyim.?
  Amir:
  - ?Tamam! G?relim bakal?m...?
  Adam bal??? g?l?n derin sular?na b?rakm??, aradan birka? dakika ge?mi?, g?venlik amiri adama d?n?p ?Evet?? demi?. Adam:
  - Evet ne?
  - Ne zaman geri ?a??racaks?n?
  - Neyi?
  - Bal???...
  - Hangi bal????
  www.evrensel.net