Yap?-Yol Sen?den ?z?r

Yap?- Yol Sen Genel Ba?kan? Bedri Tekin, bayram nedeniyle ?cretsiz olan otoyol ve k?pr?lerden ge?i?lerin, bayram?n bitti?i gece trafik yo?unlu?undan dolay? cezal? ?cret ?demek zorunda kalan ara? sahiplerinden ?z?r diledi.


Yap?- Yol Sen Genel Ba?kan? Bedri Tekin, bayram nedeniyle ?cretsiz olan otoyol ve k?pr?lerden ge?i?lerin, bayram?n bitti?i gece trafik yo?unlu?undan dolay? cezal? ?cret ?demek zorunda kalan ara? sahiplerinden ?z?r diledi.
Tekin d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, otoyol ve k?pr?lerden ?Deli Dumrul? vergisi al?nmaya devam edilmesini ele?tirdi. Dini bayramlarda otoyol ve k?pr?lerden ge?i?lerin ?cretsiz oldu?unu, bu bayram da ?cretsiz ge?i? oldu?u i?in 14 Ekim?i 15 Ekim?e ba?layan gece giri? bileti almayan yolcular?n, trafik s?k???kl??? nedeniyle sonradan cezal? ?cret ?demek zorunda kald?klar?n? hat?rlatt?. Bunda gi?e memurlar?n?n hi?bir sorumlulu?unun bulunmad???n? belirten ve gi?e memurlar?n?n bu paray? almamas? durumunda kendilerinden kesilece?ini kaydeden Tekin, s?r?c?lerin b?yle bir durumla kar?? kar??ya kalmalar?ndan dolay? ?z?r diledi.
Haks?z yere kesilen bu cezalar?n iade edilmesini savunduklar?n? belirten Tekin, s?r?c?lerden ve halktan, otoyol ve k?pr?lerden ?cretsiz ge?i? kampanyalar?na destek istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net