?Nuh?un Gemisi? kap?lar?n? a??yor

T?rkiye?de bulunan t?m canl? t?rlerine ait bilimsel verilerin toplanaca?? ?Nuh?un Gemisi? adl? veri taban? bug?n kullan?ma a??lacak. Do?a Derne?i?nden yap?lan a??klamada, veri taban?n?n, T?rkiye?deki 9 bin ...


T?rkiye?de bulunan t?m canl? t?rlerine ait bilimsel verilerin toplanaca?? ?Nuh?un Gemisi? adl? veri taban? bug?n kullan?ma a??lacak.
Do?a Derne?i?nden yap?lan a??klamada, veri taban?n?n, T?rkiye?deki 9 bin 600?den fazla bitki, 152 memeli, 459 ku?, 354 bal?k ve 106 s?r?ngen t?r?, korunan alanlar ve t?m ya?am alanlar?yla ilgili bilgileri i?erece?i bildirildi.
?nternetten ula??labilecek
Nuh?un Gemisi?ne ?www.nuhungemisi.gov.tr? adresinden ula?mak m?mk?n.
Ara?t?rmac?lar, internet tabanl? veri taban?n? kullanarak T?rkiye?nin herhangi bir yerine harita ?zerinden g?zlemlerini girebilecek, sistemdeki verileri alan, b?lge, habitat tipi ya da koruma alanlar?na g?re s?zebilecek ve t?rlerin da??l?m haritalar?na ula?abilecekler.
?Nuh?un Gemisi?, ?evre ve Orman Bakan? Veysel Ero?lu?nun dijital kurdele kesmesi ve ilk veri giri?ini yaparak canl? t?rlerini y?klemesiyle kullan?ma ge?ecek.
T?rkiye?nin zengin biyolojik ?e?itlili?i ile ilgili t?m verileri i?erecek olan ?Nuh?un Gemisi? adl? veri taban?n?n, ?evre ve Orman Bakanl??? ad?na Do?a Koruma ve Milli Parklar Genel M?d?rl??? koordinat?rl???nde y?r?t?len Biyolojik ?e?itlilik ve Do?al Kaynak Y?netimi (GEF-II) Projesi kapsam?nda Biyolojik ?e?itlilik ?zleme Birimi taraf?ndan geli?tirildi. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net