??ld?r?? tv8 23.15

?The Jacket? (2005)
Y?netmen:John Maybury
Oyuncular:Adrien Brody, Keira Knightly, Kris Kristofferson


Y?l 1991, yer Irak. K?rfez Sava?? nedeniyle b?lgede bulunan Amerikan askerlerinden biri olan Deniz Kuvvetleri y?zba??s? Jack Starks (Adrien Brody), ?at??ma s?ras?nda ba??ndan vurulur ve ?ld? kabul edilerek cesetler aras?na konur. Neden sonra bir morg g?revlisi Jack?in g?zlerini k?rp??t?rd???n? farkeder ve ?a?r?lan doktor onun ?lmedi?ini s?yleyerek, ko?u?a nakleder. Aradan bir y?l ge?er, ald??? a??r yara y?z?nden k?smi haf?za kay?plar? ya?ayan gen? adam, ordudan terhis edilmi? ve memleketine g?nderilmi?tir. Jack?in hat?rlad??? son ?ey, bindi?i araban?n bir polis taraf?ndan durdurulmas? olur ve gen? adam kendini k???k bir kasabada cinayetten yarg?lan?rken bulur.
www.evrensel.net