Avni Aker?de kale kapal?

S?per Lig?de hafta sonu sahas?nda Be?ikta? ile kar??la?acak olan Trabzonspor, H?seyin Avni Aker Stad??nda rakiplerine kalesinde ge?it vermiyor.
Rakibi Be?ikta? kaleci sakatl?klar? nedeniyle s?k?nt? ya?arken, ...


S?per Lig?de hafta sonu sahas?nda Be?ikta? ile kar??la?acak olan Trabzonspor, H?seyin Avni Aker Stad??nda rakiplerine kalesinde ge?it vermiyor.
Rakibi Be?ikta? kaleci sakatl?klar? nedeniyle s?k?nt? ya?arken, bordo-mavili tak?mda kaleci Tolga Zengin g?sterdi?i ba?ar?yla dikkat ?ekiyor. Tolga Zengin?in H?seyin Avni Aker Stad??nda kaleyi korudu?u 4 ma?ta bordo-mavililer, sadece 1 gol yedi. Bordo-mavililer, Sivasspor, Ankarag?c? ve Konyaspor ma?lar?nda gol yemezken, 5-1 galip geldikleri ?aykur Rizespor ma??nda kalesindeki tek gol? g?rd?.
Trabzonspor, 4 kar??la?mada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 h?kmen yenilgi ald?.
Sivasspor ma?? 90. dakikada Trabzonspor?un 1-0 ?st?nl???yle devam ederken ??kan olaylar nedeniyle tatil edilmi? ve daha sonrada bordo-mavililer, 3-0 h?kmen ma?lup say?lm??t?.
Karadeniz ekibi, 8 hafta sonunda ise kalesinde toplam 3 gol g?rd?.
Perekli: ??k?? ma??m?z
Bu arada Trabzonspor Profesyonel ?ube Menajeri Necmi Perekli, Be?ikta? ma??n?n kendileri i?in bir ??k?? ma?? olaca??n? savundu.
Perekli, cumartesi g?n? yapacaklar? ma??n hem kendileri hem de Be?ikta? a??s?ndan b?y?k ?nem ta??d???n? belirtti. Her iki tak?m?n da ?iddetle puana ihtiya? duydu?unu ve kaybetmeye tahamm?l? olmad???n? kaydeden Perekli, ??yle devam etti: ??ok hassas ve kritik bir s?re?ten ge?ildi?i muhakkak. ?ki tak?m da y?kseli?e ge?mek i?in bu ma?a b?y?k ?nem veriyor. Yine iki tak?m da gol yollar?nda s?k?nt? ya??yorlar, ?stelik sakat ve hasta oyuncular?n say?s? olduk?a fazla. Ma? ?ncesi bakt???m?zda tak?mlar?n avantaj ve dezavantajlar? s?z konusu. M?sabakada bu dezavantajlar?n? avantaja d?n??t?rebilecek taraf bence galibiyete daha yak?n g?r?n?yor.?
Bu tarz ma?larda fiziki kondisyondan ?ok moral kondisyon ve s?zel motivasyonun ?nem ta??d???na de?inen Necmi Perekli, ?Burada oyuncular?n daha fazla d???nmesi gereken olay, m?sabakan?n sonucundan ?ok, uygulanmas? gereken yar??ma takti?inin esaslar?n?n en iyi ?ekilde sahaya yans?t?lmas?d?r. Bu tarz oyuncu say?s?n? art?ran tak?m ma?? lehine d?nd?rebilir. Trabzonspor?un zemin avantaj?n? en iyi ?ekilde kullanarak ?ok ihtiya? duydu?u bu ma?? lehine d?nd?rece?ine inan?yorum. Bu ma? bizim i?in bir ??k?? ma?? olacakt?r.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net