?akmakla oynayan ?ocuklar evlerini yakt?

Kastamonu?da evde yaln?z bulunduklar? s?rada ?akmakla oynayan 3 ?ocuk, ??kan yang?nda alevlerin aras?nda kald?. Evinde y?kselen dumanlar? g?ren anne, alevlerin aras?na dalarak 3 ?ocu?unu yanmaktan kurtard?.


Kastamonu?da evde yaln?z bulunduklar? s?rada ?akmakla oynayan 3 ?ocuk, ??kan yang?nda alevlerin aras?nda kald?. Evinde y?kselen dumanlar? g?ren anne, alevlerin aras?na dalarak 3 ?ocu?unu yanmaktan kurtard?.
Merkez Candaro?lu Mahallesi Ayd?nl? Bloklar??ndaki evlerinde tek ba??na kald?klar? s?rada ?akmakla oyun oynayan Tu??e (4), Veli (2) ve Mehmet G?lc? (5) karde?ler, evdeki e?yalar? tutu?turdu. K?sa s?rede b?y?yen yang?n sonras? evden y?kselen dumanlar? g?ren anne Veliye G?lc?, ?ocuklar?n? kurtarmak i?in alevlerin aras?na dald?. G??l?kle ?ocuklar?n? evden ??karan anne G?lc?, dumandan etkilendi.
Bu s?rada kom?ular?n?n haber vermesi ?zerine eve gelen itfaiye ekipleri, yang?na m?dahale ederek s?nd?rd?. ??kan yang?nda G?lc? ailesinin evi kullan?lamaz hale geldi. Olayla ilgili soru?turma ba?latan ekipler, yang?n?n ?ocuklar?n ?akmakla oynamas? sonucu ??kt???n? belirledi. (Kastamonu/EVRENSEL)
www.evrensel.net