Prefabriklerde y?k?m gerginli?i

Adapazar??nda 17 A?ustos Depremi?nden sonra ge?ici bar?nma i?in yap?lan ve 8 y?ldan bu yana sosyal g?vencesi olmayan ailelerin oturdu?u 98 prefabrik konutun bulundu?u Serdivan Karaelmas Prefabrik Konutlar??n?n bo?alt?lmak istenmesi...


Adapazar??nda 17 A?ustos Depremi?nden sonra ge?ici bar?nma i?in yap?lan ve 8 y?ldan bu yana sosyal g?vencesi olmayan ailelerin oturdu?u 98 prefabrik konutun bulundu?u Serdivan Karaelmas Prefabrik Konutlar??n?n bo?alt?lmak istenmesi halk?n tepkisine neden oldu. Prefabrik konutlardan ??kmak istemeyen aileler ile belediye g?revlileri aras?nda tart??ma ??kt?.
Bunun ?zerine b?lgeye ?ok say?da ?evik kuvvet ekibi sevk edildi. S?k?m ?al??malar?n? engellemek isteyenler ile polis aras?ndaki gerginlik s?rerken 1 ki?i g?zalt?na al?nd?. Prefabrik konutlar?n s?k?lmesine tepki g?steren aileler k?? ortas?nda nereye gideceklerini bilemediklerini anlatarak g?zya?lar?n? tutamad?. Tepkilere ra?men 6 konut s?k?l?rken di?erlerinin bo?alt?lmas? i?in bir hafta s?re verildi. (Sakarya/EVRENSEL)
www.evrensel.net