?Atabeyler? davas?na devam edildi

?Atabeyler Grubu?na y?nelik a??lan davada, 2 emniyet m?d?r?, 2 subay ve 2 astsubay?n da aralar?nda bulundu?u 10 ki?inin yarg?lanmas?na devam edildi.
Ankara 11. A??r Ceza Mahkemesi?ndeki davan?n d?nk? duru?mas?na, tutuksuz...


?Atabeyler Grubu?na y?nelik a??lan davada, 2 emniyet m?d?r?, 2 subay ve 2 astsubay?n da aralar?nda bulundu?u 10 ki?inin yarg?lanmas?na devam edildi.
Ankara 11. A??r Ceza Mahkemesi?ndeki davan?n d?nk? duru?mas?na, tutuksuz yarg?lanan ve ordudan ihra? edilen Y?zba?? Murat Eren, astsubaylar Erkut Ta? ve Yasin Yaman, halen g?revde bulunan ?ste?men Yakup Yayla ve i?adamlar? Mehmet Karatepe ve ?smail Binici ile san?k avukatlar? kat?ld?.
San?klar?n avukatlar? savunmalar?nda m?vekkillerinin beraatini talep ettiler.
Mahkeme Heyeti Ba?kan? Mehmet Orhan Karadeniz, dava dosyas?n?n, karar i?in tetkike al?nmas?na karar verildi?ini a??klayarak, duru?man?n ertelendi?ini bildirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net