K?resel ?s?nma Akdeniz?i yakacak

WWF T?rkiye Su Kaynaklar? Program M?d?r? Buket Bahar D?vrak, yaz aylar?nda ya?anan a??r? s?caklar ve kurakl?kla etkisini giderek daha fazla hissettiren k?resel ?s?nman?n, T?rkiye?nin de i?inde bulundu?u Akdeniz havzas?nda 2025 ...


WWF T?rkiye Su Kaynaklar? Program M?d?r? Buket Bahar D?vrak, yaz aylar?nda ya?anan a??r? s?caklar ve kurakl?kla etkisini giderek daha fazla hissettiren k?resel ?s?nman?n, T?rkiye?nin de i?inde bulundu?u Akdeniz havzas?nda 2025 y?l?nda 0.7-1.6 derecelik s?cakl?k art???na neden olaca??, 2045-2075 y?llar? aras?nda ise s?cakl?k art???n?n 2 dereceyi bulabilece?i kaydetti.
D?vrak, kurakl?ktan en ?ok ?spanya, T?rkiye, Portekiz ve ?ngiltere?nin zarar g?rd???n? s?yledi. D?vrak, ?Akdeniz havzas?nda 2025 y?l?nda, k?resel ?s?nman?n 1 derece olaca?? tahmin edilmektedir ve b?yle bir durumda Akdeniz havzas?nda s?cakl?klar 0.7-1.6 derece aras?nda artacakt?r? dedi. 20-50 y?l sonra s?cakl?k art???n?n 2 dereceyi bulabilece?i tahmin edildi?ini dile getiren D?vrak, 2 derecelik bir art??la Akdeniz ikliminin daha da ?s?naca??n? ve iklimde de?i?ikliklerinin g?r?lece?ini ifade etti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net