t?rnak

 • Bir ?ocuk s?rekli t?rnaklar?n? yermi?. Annesi ?ocu?unun bu al??kanl?ktan kurtulmas? i?in ?ok u?ra??rm??. Bir g?n parkta dola??rlarken karpuz g?bekli bir adam g?rm?? ?ocuk. ?ok korkmu? adam?n g?be?inden. Annesine sormu?:


  Bir ?ocuk s?rekli t?rnaklar?n? yermi?. Annesi ?ocu?unun bu al??kanl?ktan kurtulmas? i?in ?ok u?ra??rm??. Bir g?n parkta dola??rlarken karpuz g?bekli bir adam g?rm?? ?ocuk. ?ok korkmu? adam?n g?be?inden. Annesine sormu?:
  - Amcan?n karn?na ne olmu? anne?
  Annesi de f?rsat bu f?rsatt?r deyip, adam?n t?rnaklar?n? yeme al??kanl??? y?z?nden karn?n?n b?yle ?i?ti?ini ve kendisinin de t?rnak yemeye devam ederse bu adam gibi olaca??n? s?ylemi? ?ocu?una. ?ocuk b?ylece t?rnaklar?n? yemekten vazge?mi?. Yine bir g?n belediye otob?s?yle giderlerken, ?ocuk hamile bir kad?n g?rm?? ve ba?lam?? g?lmeye. Kad?n sormu?:
  - ?ocu?um niye g?l?yorsun?
  Cevap:
  - T?rnaklar?n? yersen, b?yle karn?n ?i?er i?te!
  www.evrensel.net