?emdinli dosyas? ?dola??yor?

Hakkari?nin ?emdinli il?esinde 9 Kas?m 2005?te Seferi Y?lmaz?a ait Umut Kitabevi?nin bombalanmas?yla ilgili Van 3. A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?len ve g?revsizlik karar?yla sonu?lanan dava dosyas? Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???na g?nderildi.


Hakkari?nin ?emdinli il?esinde 9 Kas?m 2005?te Seferi Y?lmaz?a ait Umut Kitabevi?nin bombalanmas?yla ilgili Van 3. A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?len ve g?revsizlik karar?yla sonu?lanan dava dosyas? Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???na g?nderildi.
Astsubaylar Ali Kaya ve ?zcan ?ldeniz ile itiraf?? Veysel Ate??in Van 3. A??r Ceza Mahkemesi?nde yarg?land??? davada, mahkeme heyeti 14 Eyl?l 2007?de g?r?len duru?mada, g?revsizlik karar? vererek, Yarg?tay 9. Ceza Dairesinin bozma karar?n? yerine getirdi. Mahkeme heyeti, dosyay?, Van Jandarma Asayi? Kolordu Komutanl??? Askeri Mahkemesine g?nderdi. M?dahil avukatlar?n?n itiraz? ?zerine 42 klas?rden olu?an dava dosyas?, Van Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan, Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???na g?nderildi. Patlamayla ilgili Van 3. A??r Mahkemesinde 19 Haziran 2006 tarihinde g?r?len davada, tutuklu san?klar astsubaylar Ali Kaya ve ?zcan ?ldeniz ile itiraf?? Veysel Ate? hakk?nda, ?adam ?ld?rmek, ?ete kurmak ve adam ?ld?rmeye te?ebb?s? su?lar?ndan 39 y?l, 5 ay, 10?ar g?n hapis cezas? verilmi?ti.
San?k avukatlar?n?n, Van 3. A??r Ceza Mahkemesinin karar?na itiraz? ?zerine temyiz incelemesini 16 May?s 2007?de tamamlayan Yarg?tay 9. Ceza Dairesi, san?k astsubaylar Ali Kaya ve ?zcan ?ldeniz?i ?Adam ?ld?rmek, ?ete kurmak ve adam ?ld?rmeye te?ebb?s? su?lar?ndan 39 y?l 5 ay 10?ar g?n hapse mahkum eden karar?n?n, usul y?n?nden bozulmas?n? ve mahkemenin davaya bakmakla y?k?ml? olmad???n? kararla?t?rm??t?. Dava, 13 Haziran 2007 tarihinde yeniden Van 3. A??r Ceza Mahkemesinde g?r?lmeye ba?lanm??, 14 Eyl?l 2007?de g?r?len davada, mahkeme heyeti g?revsizlik karar? vererek, dosyay? Askeri Mahkemeye g?ndermi?ti. (Van/EVRENSEL)
www.evrensel.net