Do?an?dan ??la?an?a cevap

Kanalt?rk?te bir programa kat?lan Emin ??la?an??n konu?malar?n?n ?st?ne, Ayd?n Do?an canl? yay?na telefonla ba?land?. Birka? ay ?nce H?rriyet?ten kovulan ve bu s?reci yazd??? kitapta anlatan ??la?an?a eski patronu Ayd?n Do?an ilk kez ...


Kanalt?rk?te bir programa kat?lan Emin ??la?an??n konu?malar?n?n ?st?ne, Ayd?n Do?an canl? yay?na telefonla ba?land?. Birka? ay ?nce H?rriyet?ten kovulan ve bu s?reci yazd??? kitapta anlatan ??la?an?a eski patronu Ayd?n Do?an ilk kez yan?t vermi? oldu.
?H?k?met istedi?i i?in Emin ??la?an ile yollar?m?z ayr?lmad?? diyen Do?an, ??stedi?ini yaz dedim ama o yaz?lar?nda hakaret etti? ?eklinde konu?tu. ??la?an??n kitab?nda anlat?lanlar i?in ?y?zde 80?i do?ru? itiraf?nda bulunan Do?an, ?Ben senin helalle?meni bekledim. Allah baht?n? a??k etsin. Bol kazan?lar dilerim? dedi.
??la?an?la yollar? ay?rmay? ben istedim diyen Do?an, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Ben inan?lar?mdan taviz vermek istemiyorum. Ekonomi ?ok iyi gidiyor, ben AB?den yanay?m, ben K?br?s?ta uzla?madan yanay?m, sen vatan hainisin diyorsun. Emin ?imdi b?yle ama yaz ama su?lamadan yaz dedim. Hakaret ediyor...?
Do?an??n ard?ndan H?rriyet?in eski yazarlar?ndan gazeteci Fatih Altayl? da programa telefonla kat?ld? ve ?Emin Abi?nin kitab?nda yaz?lanlar?n hepsi do?rudur. Sans?r meselelerinin hepsi do?rudur. S?k s?k da olurdu? dedi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net