Ta?eron i??iler eylemde

Ege ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde ?al??an ?z ?rnek ?irketi i??ileri, ?denmeyen ?cretleri ve sosyal haklar? i?in eylem yapt?. Hastane bah?esinde toplanan i??iler alk??larla ?irket y?netimini protesto etti.


Ege ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde ?al??an ?z ?rnek ?irketi i??ileri, ?denmeyen ?cretleri ve sosyal haklar? i?in eylem yapt?. Hastane bah?esinde toplanan i??iler alk??larla ?irket y?netimini protesto etti.
???ilere seslenen SES ?zmir ?ube Ba?kan? Fahri Demirci, bu durumun sorumlusunun bug?nk? ve bundan ?nceki iktidarlar oldu?unu belirtti. Ta?eron ?irket yetkililerinin i??ileri tehdit etti?ini ifade eden Demirci, ?Bir i??inin burnu kanarsa sorumlusu ta?erondur? dedi.
A??klaman?n ard?ndan Fahri Demirci ve i??ilerin temsilcileri dekanla g?r??t?. G?r??me hakk?nda bilgi veren Demirci, dekan?n alacaklar?n ?denmesi i?in her t?rl? giri?imde bulunaca??n? ifade etti?ini bildirdi.
Hastanenin yemekhane b?l?m?nde ?al??an ve halen ?cretleri ?denmeyen ?z Erbil i??ileri de bayramdan ?nce alacaklar? i?in eylem yapm??t?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net