S?per Kargo i??isi kazand?

T?MT?S?e ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan ve 48 g?nd?r direni?te olan S?per Kargo i??ileri sendikal? olarak i?e geri d?nd?. Patron ile yap?lan g?r??melerin ard?ndan Bursa, ?zmir ve ?stanbul?da i?ten at?lan i??iler i?ba?? yapt?.


T?MT?S?e ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan ve 48 g?nd?r direni?te olan S?per Kargo i??ileri sendikal? olarak i?e geri d?nd?. Patron ile yap?lan g?r??melerin ard?ndan Bursa, ?zmir ve ?stanbul?da i?ten at?lan i??iler i?ba?? yapt?. Sendika taraf?ndan yap?lan a??klamada, zor ?artlar alt?nda m?cadelesini s?rd?ren ve ba?ar?l? olan S?per Kargo i??ilerine te?ekk?r edildi. A??klamada direni?in kazan?lmas?nda i??ilere verilen deste?in de ?nemli bir katk?s? oldu?u ifade edildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net